Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:24

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(3), Tháng 3/ 2016


Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp cácngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo
Xem: 878 | Tải về: 0
Từ khóaVốn ngân hàng, rủi ro tín dụng, khả năng sinh lời, ngân hàng thương mại.
Trang25-44
Trích dẫnNguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), "Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp cácngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(3), 25-44.
Tóm tắtMục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN). Tác giả sử dụng phương pháp Moment tổng quát (GMM) dạng hệ thống thông qua dữ liệu của 30 NHTMVN giai đoạn 2007–2014 để kiểm định giả thuyết rủi ro đạo đức và giả thuyết quản lí về mối quan hệ giữa vốn ngân hàng, khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng. Bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác, kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các NHTM. Trong đó, vốn ngân hàng có tác động khác nhau đến các biến lợi nhuận khác của ngân hàng. Đồng thời, vốn ngân hàng còn tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh