Tra cứu bài viết 22.07.2017 19:29

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(9), Tháng 9/ 2016


Mối quan hệ giữa chính sách tín dụng và thị trường bất động sản
Phạm Hữu Hồng Thái & Hồ Thị Lam
Xem: 812 | Tải về: 0
Từ khóaChính sách tín dụng; Panel VAR; Thị trường bất động sản; tín dụng; bất động sản.
Trang34-52
Trích dẫnPhạm Hữu Hồng Thái & Hồ Thị Lam (2016), "Mối quan hệ giữa chính sách tín dụng và thị trường bất động sản", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(9), 34-52.
Tóm tắtTrong những thập kỉ qua, nhiều nghiên cứu trên thế giới được thực hiện nhằm chứng minh chính sách TD (CSTD) có tương quan chặt chẽ với thị trường bất động sản (TTBĐS) ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Để kiểm chứng mối quan hệ này tại thị trường VN, nghiên cứu sử dụng mô hình Panel VAR, đặc biệt tập trung vào hàm phản ứng xung trực giao (OIRF) với dữ liệu trong giai đoạn 2009–2015. Các kết quả chính của nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đa chiều giữa tín dụng ngân hàng (TDNH) đại diện cho CSTD, TTBĐS và hoạt động nền kinh tế. Trong đó, mối quan hệ giữa CSTD và TTBĐS là mối quan hệ củng cố lẫn nhau, khi có một sự biến động trên thị trường này sẽ dẫn đến biến động trên thị trường còn lại theo hướng tương tự.
Tài liệu tham khảo

An Ngọc. (2015). GDP năm 2015 tăng 6,68%, cao nhất trong 5 năm. Truy cập từ http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/gdp-nam-2015-tang-6-68-cao-nhat-trong-5-nam-2015-20151226390352057.chn

Bernanke, B., & Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. The American Economic Review, 79(1), 14-31.

Bernanke, B., & Gertler, M. (1999). Monetary policy and asset price volatility. Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City (4th Qtr), 17-51.

BIS. (2001). 71st Annual Report. Retrieved from http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2001e.pdf

Borio, C. E. V. (1996). Credit characteristics and the monetary policy transmission mechanism in fourteen industrial countries: Facts, conjectures and some econometric evidence. In J. A. J. K. Alders, K. G. K. Koedijk, C. J. M. C. Kool, & C. C. M. C. Winder (Eds.), Monetary policy in a converging Europe, 31, 77-115. US: Springer.

Chen, N.-K. (2001). Bank net worth, asset prices and economic activity. Journal of Monetary Economics, 48(2), 415–436.

Chính phủ nước CHXHCN VN. (2016). Nghị quyết của Chính phủ số 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ban hành ngày 07/01/2013.

Collyns, C., & Senhadji, A. (2002). Lending booms, real estate bubbles, and the Asian crisis. IMF Working Paper, No. 02/20, Washington, D.C: International Monetary Fund.

Debelle, G. (2004). Household debt and the macroeconomy. BIS Quarterly Review of Finance, March 2004,51-64.

Đoàn Thanh Hà, & Lê Thanh Ngọc (2013). Mối quan hệ giữa TD ngân hàng và giá nhà đất. Tạp chí Phát triển và Hội nhập,11(21), 51-54.

Fisher, I. (1933). The debt-deflation theory of great depressions. Econometrica, 1(4), 337-357.

Gerlach, S., & Peng, W. (2005). Bank lending and property prices in Hong Kong. SSRN electronic Journal, 29(2), 461–481.

Goodhart, C. A. E., Basurto, M. A. S., & Hofmann, B. (2006). Default, credit growth, and asset prices. IMF Working Paper, No. 06/223, Washington, D.C: International Monetary Fund.

Goodhart, C., & Hofmann, B. (2004). Deflation, credit and asset Prices. In R. C. K. Burdekin & P. L. Siklos (Eds.), Deflation: Current and hstorical perspectives (166–188). Cambridge: Cambridge University Press.

Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). House prices, money, credit, and the macroeconomy. Oxford Review of Economic Policy, 24(1), 180–205.

Goodhart, C. A. E. (1995). Price stability and financial fragility. In E. A. C. Goodhart (Eds.), The central bank and the financial system. Cambrige: MIT Press.

Hancock, D., & Wilcox, J. A. (1997). Bank capital, nonbank finance, and real estate activity. Journal of Housing Research, 8(1), 75-105.

Hilbers, P. L. C., Zacho, L., & Lei, Q. (2001). Real estate market developments and financal sector soundness. IMF Working Paper, No. 01/129, Washington, D.C: International Monetary Fund.

Hofmann, B. (2003). Bank lending and property prices: Some international evidence. HKIMR Working Paper, No. 22/2.

Hofmann, B. (2004). The determinants of bank credit in industrialized countries: Do property prices matter? International Finance, 7(2), 203–234.

Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395.

Hutchison, M. M., & Mcdill, K. (1999). Are all banking crises alike? The Japanese experience in international comparison. Journal of the Japanese and International Economies,13(3), 155–180.

Iacoviello, M., & Minetti, R. (2008). The credit channel of monetary policy: Evidence from the housing market. Journal of Macroeconomics, 30(1), 69-96.

IMF. (2000). World economic outlook, May 2000: Asset prices and the business cycle. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Keynes, J. M. (1931). The Consequences to the banks of the collapse of money values. In M. J. Keynes (Eds.), Essays in persuasion. London: Palgrave Macmillan.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. London: Palgrave Macmillan.

Kindleberger, C. P. (1978). Manias, panics, and crashes: A history of financial crises. In C. Kindleberger & J. Laffarge (Eds.), Financial crises: Theory, history and policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.

Ngân hàng nhà nước VN. (2014). Thông tư số 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước VN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức TD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ban hành ngày 20/11/2014.

Ngân hàng nhà nước VN.(2016). Thông tư số 06/2016/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước VN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36//2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức TD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ban hành ngày 27/5/2016.

Lotfi, A. A. (2014). The Study of relationship between credit channel of monetary policy and real estate price in Iran. International Journal of Economy, Management and Social Sciences,3(1),88-94.

Minsky, H. P. (1982). Can "It" happen again?: Essays on Instability and Finance. New York: M. E. Sharpe.

OECD. (2000). OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (2000/2 ed. Vol. 68). Paris, France.

VEPR. (2016). Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam, Quý 4 - 2015. 

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh