Tra cứu bài viết 22.07.2017 19:29

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(9), Tháng 9/ 2016


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch:Trường hợp điểm đến TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Hiệp
Xem: 703 | Tải về: 0
Từ khóaDu lịch; Khách du lịch; Lựa chọn điểm đến; TP.HCM.
Trang53-72
Trích dẫnNguyễn Xuân Hiệp (2016), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch:Trường hợp điểm đến TP. Hồ Chí Minh", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(9), 53-72.
Tóm tắtNghiên cứu khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến (LCĐĐ) TP.HCM của khách du lịch, bằng phương pháp kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 02/2016 với 615 khách du lịch nội địa và quốc tế đã tham quan du lịch tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định LCĐĐ TP.HCM của khách du lịch bao gồm: Động lực du lịch, hình ảnh điểm đến, và nguồn thông tin điểm đến. Trong đó, thông tin điểm đến có ảnh hưởng đến động lực du lịch, và động lực du lịch có ảnh hưởng mạnh đến hình ảnh điểm đến.
Tài liệu tham khảo

Andreu, L., Bigne, J. E., & Cooper, C. (2000). Projected and perceived image of Spain as a tourist destination for British travelers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 9(4), 47-67.

Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.

Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657-681.

Bozbay, Z. & Özen, H. (2008). Measuring the Destination Images of European Cities. The 4th World Conference for Graduate Researchin Tourism, Hospitality and Leisure, 725-738.

Bùi Thị Tám & Mai Lệ Quyên. (2012). Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế. Tạp Chí Khoa học, 72B(3), 295-305.

Chi, C. G.-Q, & Qu, H. (2008). Examining structural relationship of destination image, tourist satisfaction, and destination loyalty:An integrated approach. Tourism management, 29(4), 624-63.

Echtner, C.M., & Ritchie, J. R. B. (1991). The meaning and measurement of destination image. TheJournal of Tourism Studies, 2(2), 2-12.

Hoàng Thị Diệu Thúy. (2010). Nghiên cứu các chỉ báo phát triển du lịch bền vững tại các điểm tham quan du lịch thuộc quần thể di tích Huế (VN).Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 62, 127-140.

Hudson, S. (1999). Consumer behavior related to tourism. In A. Pizam & Y. Manfeld (Eds.), Consumer Behavior in Travel and Tourism (7-32), New York: The Haworth Hospitality Press.

Jamrozy, U. & Uysal, M. (1994). Travel motivation variations of overseas German visitors. In M. Uysal (Eds.),Global Tourism Behavior (135-160), Binghamton, NY: International Business Press.

Keating, B. W. & Kriz, A. (2008).Outbound tourism from China: Literature review and research agenda. Journal of Hospitality and Tourism Management, 15(2), 32-41.

Kotler, P. (2001). Quản Trị Marketing. Vũ Trọng Hùng dịch, Hà Nội: NXB Thống kê.

Laws, E. (1995). Tourist Destination Management: Issues, Analysis, and Policies. New York: Routledge.

Martin, H. S. & Rodriguez, I. A. (2008). Exploring the cognitive affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation. Tourism Management, 29(2), 263-277.

Mayo, E. J. & Jarvis, L. P. (1981). The Psychology of leisure travel: Effective marketing and selling of travel services. Boston: CBI.

Mutinda, R. & Mayaka, M. (2012). Application of destination choice model: Factors influencing domestic tourists destination choice among residents of Nairobi, Kenya. Tourism Management, 33(6), 1593-1597.

Nguyễn Thị Thu Vân. (2012). Nghiên cứu năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Nẵng.Tạp chí khoa học, 8, 5-12.

Prayag, G. & Ryan, C. (2011). The relationship between the ‘push’ and ‘pull’ factors of a tourist destination: The role of nationality - an analytical qualitative research approach. Current Issues in Tourism, 14(2), 121-143.

Um, S. & Crompton, J. L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice. Annals of Tourism Research, 17(3), 432-448.

Um, S. & Crompton, J. L. (1990). The Roles of Perceived Inhibitors and Facilitators in Pleasure Travel Destination Decisions. Journal of Travel Research, 30(3), 18-25.

Woodside, A. G. & Lysonski, S. (1989). A general model of traveler destination choice. Journal of Travel Research, 27(4), 8-14.

Wu, W. C. (2009). Factors affecting destination choice for inbound tourist to Taiwan. M.A thesis, National Cheng Kung University.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh