Tra cứu bài viết 22.07.2017 19:29

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(9), Tháng 9/ 2016


Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của các tổ chức ứng dụng hệ thống hoạch địnhnguồn lực doanh nghiệp tại Việt Nam
Nguyễn Việt & Vũ Quốc Thông
Xem: 529 | Tải về: 0
Từ khóaSự hữu hiệu; Giá trị; Hệ thống thông tin; Ứng dụng; Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; ERP.
Trang103-124
Trích dẫnNguyễn Việt & Vũ Quốc Thông (2016), "Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của các tổ chức ứng dụng hệ thống hoạch địnhnguồn lực doanh nghiệp tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(9), 103-124.
Tóm tắtMục đích của nghiên cứu nhằm khám phá những nhân tố xác định sự hữu hiệu của tổ chức kinh doanh trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Tác giả tiến hành khảo sát 316 doanh nghiệp tại VN có ứng dụng hệ thống ERP giai đoạn 2015–2016. Bằng các phép phân tích tương quan, thống kê mô tả và phân tích EFA, tác giả tiến hành kiểm định và giải thích mô hình nghiên cứu đặt ra trên nền tảng lí thuyết thẻ điểm cân bằng. Kết quả nghiên cho thấy có ba nhóm nhân tố bậc 2 đáp ứng nhu cầu đo lường sự hữu hiệu của tổ chức từ các nhà quản lí doanh nghiệp trong môi trường ứng dụng hệ thống ERP, bao gồm: (1) Sự phát triển bền vững; (2) Năng lực của tổ chức; và (3) Sự sẵn sàng trong kinh doanh. Mỗi nhóm nhân tố bậc 2 được xác định bởi các nhân tố bậc 1 và các biến quan sát liên quan.
Tài liệu tham khảo

Ballantine, J. A., & Stray, S. (1998). Financial appraisal and the IS/IT investment decision making process. Journal of Information Technology, 13(1), 3-14.

Blackburn, R., Logan, C., Renwick S. J. D., & Donnelly, J. P. (2005). Higher-order dimensionsof personality disorder: Hierarchical structure andrelationships with the five-factor model, the interpersonal circle, and psychopathy. Journal of Personality Disorders, 19(6), 597-623.

Botta-Genoulaz, V., Millet, P., & Grabot, B. (2005). A survey on the recent research literature on ERP systems. Computers in IndustryJournal, 56(6), 510-522.

Brynjolfsson, E., & Yang, S. (1996). Information technology and productivity: A review of the literature. Journal of Advances in Computers, 43(1), 179-214.

Cameron, K. (1980). Critical questions in assessingorganisational effectiveness. Organisational Dynamics Journal, 9(2), 66-80.

Chang, H. (2009). An empirical study of evaluating supply chain management integration using the balanced scorecard in Taiwan. Service Industries Journal, 29(2), 185-202.

Chelladurai, P. (1987). Multidimensionality and multiple perspectives of organisational effectiveness. Journal of Sport Management, 1(1), 37-47.

Cohen, S., Thiraios, D., & Kandilorou, M. (2008). Performance parameters interrelations from a balanced scorecard perspective: An analysis of Greek companies.  Managerial Auditing Journal, 23(5), 485-503.

DeLone, W., & McLean, E. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30.

Gable, G. G., Sedera, D., & Chan, T. (2008). Re-conceptualising information system success: The IS-impact measurement model. Journal of the Association for Information Systems, 9(7), 377-408.

Gartner Group (2016). ERP definition. Retrieved May 26th, 2016, from http://www.gartner.com/technology/research/it-glossary

Georgopoulos, B., & Tannenbaum, A. (1957). A study of organisational effectiveness. American Sociological Review, 22(5), 534-540.

Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. B. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. Journal of Marketing Research, 25(2), 186-192.

Hackman, D., Gundergan, S., Wang, P., & Daniel, K. (2006). A service perspective on modeling intentions of on-line purchasing. Journal of Services Marketing, 20(6), 459-470.

Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2005).  Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Hedman, J., & Borell, A. (2004). The impact of enterprise resource planning systems on organisational effectiveness: An artifact evaluation. Hersey, PA: Idea Group Publishing.

Hitt, M. (1988). The measuring of organisational effectiveness: Multiple domains and constituencies. Management International Review, 28(2), 28-40.

Huang, S., Lee, C., & Kao, A. (2006). Balancing performance measures for information security management: A balanced scorecard framework. Industrial Management and Data Systems Journal, 106(2), 242-255.

Jacobs, R., & Bendoly, E. (2003). Enterprise resource planning: Developments and directions for operations management research. European Journal of Operational Research, 146(2), 233-240.

Kaplan, R., & Norton, D. (1992). The balanced scorecard - measures that drive performance. Harvard Business Review,70(1), 71-79.

Klouwenberg, M. K., Koot, J. D., & Schaik, J. M. (1995). Establishing business strategy with information technology. Information Management and Computer Security Journal, 3(5), 8-20.

Lê Thành Công (2015). Triển khai ERP tại VN – các yếu tố để thành công và thất bại, công ty tập đoàn Nguồn lực Việt. Truy cập ngày 15/12/2015 từ http://vnpi.vn/PortletBlank.aspx/ Trien_khai_ERP_tai_Viet_Nam-Cac_yeu_to_de_thanh_cong_va_that_bai>

Mahoney, T. A. (1967). Managerial perceptions of organisational effectiveness.  Management Science Journal, 14(2), 76-91.

Miles, J., & Gilbert, P. (2005). A handbook of research methods for clinical and health psychology. USA: Oxford University Press.

Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Petter S., DeLone W. & McLean E. (2008). Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems, 17(3), 236–263.

Robbins, S. P. (1990).  Organisation theory: Structure, design, and applications. Prentice-Hall International.

Seddon, P. B., Graeser, V., & Willcocks, L. P. (2002). Measuring organisational IS effectiveness: An overview and update of senior management perspectives. Database for Advances in Information Systems,33(2), 11-28.

Shehab, E. M., Sharp, M. W., Supramaniam, L., & Spedding, T. A. (2004). Enterprise resource planning: An integrative review. Business Process Management Journal, 10(4), 359 - 386.

Steers, R. M. (1975). Problems in the measurement of organisational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 20(4), 546-558.

Sundin, L., Hochwälder, J., & Bildt, C. (2008). A scale for measuring specific job demands within the health care sector: development and psychometric assessment.  International Journal of Nursing Studies, 45(6), 914-923.

Tillquist, J., & Rodgers, W. (2005). Using asset specificity and asset scope to measure the value of IT. Communications of the ACM, 48(1), 75-80.

Von Hellens, L., Nielsen, S., & Beekhuyzen, J. (2005). Qualitative case studies on implementation of enterprise wide systems. Hershey, USA: Idea Group Publishing.

Walton, E. J., & Dawson, S. (2001). Managers’ perceptions of criteria of organizational effectiveness. Journal of Management Studies, 38(2), 173-199.

Zhu, K. (2004). The complementarity of information technology infrastructure and e-commerce capability: A resource-based assessment of their business value.  Journal of Management Information Systems, 21(1), 167-202.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh