Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:14

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Năm thứ 27(10), Tháng 10/ 2016


Lời giới thiệu
Sử Đình Thành
Xem: 242 | Tải về: 0
Từ khóa
Trang
Trích dẫnSử Đình Thành (2016), "Lời giới thiệu", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(10), .
Tóm tắt
Tài liệu tham khảo
 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu ấn phẩm Năm thứ 27 - Số 10 của Tạp chí Phát triển Kinh tế phát hành tháng 10/2016. Thời gian qua, Tạp chí đã không ngừng nâng cao chất lượng khoa học, cải tiến về nội dung và hình thức để tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Tạp chí hiện được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá là tạp chí khoa học loại 1 trong việc tính điểm khoa học so với các tạp chí chuyên ngành khác trong cả nước. Nổi bật nhất là vừa qua Hội đồng điều hành ASEAN Citation Index chấp thuận kết nạp Tạp chí Phát triển Kinh tế bản tiếng anh (Journal of Economic Development - JED) là 1 trong 2 đại diện cho Việt Nam có mặt trong 121 tạp chí khoa học trong khu vực ASEAN gia nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu ASEAN Citation Index (ACI). Gần đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cấp Tạp chí Phát triển Kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS”. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để Tạp chí tiến tới hội nhập vào cộng đồng tạp chí khoa học trên thế giới đạt chuẩn SCOPUS. Số phát hành này bao gồm những bài báo có chủ đề về ứng dụng mô hình định giá tài sản; chính sách tài khoá và thị trường chứng khoán; danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng; gắn kết với cộng đồng thương hiệu trực tuyến; các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết; và quản trị chuỗi cung ứng, giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là những nội dung nằm trong phạm vi nghiên cứu của Tạp chí. Các nhà nghiên cứu đến khắp nơi từ các trường đại học trên cả nước đảm bảo được khả năng gia tăng chỉ số tác động trong nguồn cơ sở dữ liệu có uy tín nhất. Nghiên cứu thứ nhất là “Ứng dụng mô hình định giá tài sản năm yếu tố để giải thích tỉ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Định giá tài sản là một chủ đề lớn trong lĩnh vực tài chính có ý nghĩa cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn. Trong nghiên cứu này, tác giả ứng dụng mô hình định giá tài sản năm yếu tố của Fama và French (2015) để giải thích tỉ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán VN.  Nghiên cứu kế tiếp là “Tác động của chính sách tài khoá lên thị trường chứng khoán ở các quốc gia châu Á”. Mô hình thực nghiệm được xây dựng trên cơ sở mô hình lí thuyết định giá chênh lệch (Arbitrage Pricing Theory – APT) với các biến kiểm soát vĩ mô. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá cả chứng khoán phản ứng lại trước những thay đổi về chính sách tài khoá.  
   
 Nghiên cứu thứ ba là “Tác động của danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành sữa Việt Nam”. Nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm mô hình về mối quan hệ giữa danh tiếng, niềm tin, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng. Kết quả cho thấy danh tiếng có tác động tích cực, trực tiếp đến nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của khách hàng. Niềm tin và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có tác động tích cực đến ý định mua hàng của khách hàng.  Nghiên cứu thứ tư là “Gắn kết với cộng đồng thương hiệu trực tuyến và vai trò trung gian trong mối quan hệ khách với thương hiệu”. Nghiên cứu lần đầu tiên kiểm định tác động gián tiếp của niềm tin thương hiệu đến gắn kết và ý định trung thành với thương hiệu thông qua gắn kết của khách hàng với cộng đồng thương hiệu.  Thêm vào đó là nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh”.  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác đi ̣nh các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTC và phân tích tầm quan trọng về tính kịp thời của BCTC đối với nhà đầu tư, các chủ thể báo cáo và sự phát triển của thị trường vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố: Loại BCTC, lợi nhuận kinh doanh, loại công ty kiểm toán, và đòn bẩy tài chính có tác động thuận chiều đến tính kịp thời của BCTC.  Cuối cùng, nghiên cứu “Quản trị chuỗi cung ứng, giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tình huống tại Đà Nẵng”. Trong nghiên cứu này, thang đo vận hành chuỗi cung ứng được kiểm định trong điều kiện VN. Kết quả cho thấy DNVVN mới chỉ thực hiện một số vận hành SCM mang tính truyền thống như: Quan tâm tới chất lượng của nhà cung cấp, tương tác với khách hàng, đo lường đánh giá sự hài lòng của khách hàng, còn lại việc vận hành những nội dung khác trong SCM còn khá khiêm tốn.  Tất cả các bài báo này đều phải thông qua quy trình phản biện kín chặt chẽ theo chuẩn quốc tế. Ưu tiên hàng đầu của Tạp chí Phát triển Kinh tế là được cống hiến cho khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh và tiếp đó là duy trì được phạm vi nghiên cứu chính của tạp chí.  
 GS.TS. Sử Đình Thành  
Tổng Biên tập 
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh