Tra cứu bài viết 22.07.2017 19:30

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(10), Tháng 10/ 2016


Tác động của chính sách tài khoá lên thị trường chứng khoán ở các quốc gia châu Á
Bùi Duy Tùng
Xem: 519 | Tải về: 0
Từ khóaChính sách tài khoá; Thị trường chứng khoán; PMG; MG; Châu Á.
Trang19-35
Trích dẫn Bùi Duy Tùng (2016), "Tác động của chính sách tài khoá lên thị trường chứng khoán ở các quốc gia châu Á", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(10), 19-35.
Tóm tắtMục đích của nghiên cứu nhằm xem xét tác động của chính sách tài khoá lên sự biến động của giá cả chứng khoán thể hiện qua chỉ số chứng khoán ở các quốc gia châu Á. Mô hình thực nghiệm được xây dựng trên cơ sở mô hình lí thuyết định giá chênh lệch (Arbitrage Pricing Theory – APT) với các biến kiểm soát vĩ mô. Để xác định được mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các biến sử dụng trong mô hình, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy PMG và MG cho bộ dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá cả chứng khoán phản ứng lại trước những thay đổi về chính sách tài khoá. Việc thực thi chính sách tài khoá mở rộng mang lại những tín hiệu tiêu cực cho thị trường. Ngược lại, việc duy trì môi trường tài khoá lành mạnh giúp làm tăng giá trị của chứng khoán.
Tài liệu tham khảo

Afonso, A., & Sousa, R. (2009). Fiscal policy, housing and stock prices. European Central Bank Working Paper Series No 990/January 2009. Retrieved from http://www.ecb.europa.eu or from the Social Science Research Network electronic library at http://ssrn.com/abstract_id=1311408

Afonso, A., & Sousa, R. M. (2012). The macroeconomic effects of fiscal policy. Applied Economics, 44(34), 4439-4454.

Agnello, L., & Sousa, R. M. (2013). Fiscal policy and asset prices. Bulletin of Economic Research, 65(2), 154-177.

Alesina, A., De Broeck, M., Prati, A., & Tabellini, G. (1992). Default risk on government debt in OECD countries. Economic Policy, 7(15), 427-463.

Ang, A., & Bekaert, G. (2007). Stock return predictability: Is it there?. Review of Financial Studies, 20(3), 651-707.

Ardagna, S. (2009). Financial markets’ behavior around episodes of large changes in the fiscal stance. European Economic Review, 53(1), 37-55.

Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth?. Journal of Political Economy,82(6), 1095-1117.

Barro, R. J. (1979). On the determination of the public debt. The Journal of Political Economy, 940-971.

Blanchard, O. & Perotti, R. (2002) An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. Quarterly Journal of Economics, 117, 1329-1368.

Blanchard, O. J. (1981). Output, the stock market, and interest rates. The American Economic Review, 71(1), 132-143.

Boyd, J. H., Hu, J., & Jagannathan, R. (2005). The stock market's reaction to unemployment news: Why bad news is usually good for stocks. The Journal of Finance, 60(2), 649-672.

Breitung, J., & Pesaran, M. H. (2008). Unit roots and cointegration in panels (pp. 279-322). Springer Berlin Heidelberg.

Chatziantoniou, I., Duffy, D., & Filis, G. (2013). Stock market response to monetary and fiscal policy shocks: Multi-country evidence. Economic Modelling, 30, 754-769.

Darrat, A. F. (1987). Money and stock prices in West Germany and the United Kingdom: Is the stock market efficient?. Quarterly Journal of Business and Economics, 20-35.

Darrat, A. F. (1988). On fiscal policy and the stock market. Journal of Money, Credit and Banking, 20(3), 353-363.

Darrat, A. F. (1990). Stock returns, money, and fiscal deficits. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25(03), 387-398.

Ewing, B. T. (1998). The impact of federal budget deficits on movements in the stock market: Evidence from Australia and France. Applied Economics Letters, 5(10), 649-651.

Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. The American Economic Review, 71(4), 545-565.

Fama, E. F. (1990). Stock returns, expected returns, and real activity. The Journal of Finance, 45(4), 1089-1108.

Fernandez-Perez, A., Fernández-Rodríguez, F., & Sosvilla-Rivero, S. (2014). The term structure of interest rates as predictor of stock returns: Evidence for the IBEX 35 during a bear market. International Review of Economics & Finance, 31, 21-33.

Hancock, D. G. (1989). Fiscal policy, monetary policy and the efficiency of the stock market. Economics Letters, 31(1), 65-69.

Humpe, A., & Macmillan, P. (2009). Can macroeconomic variables explain long-term stock market movements? A comparison of the US and Japan. Applied Financial Economics, 19(2), 111-119.

Jareño, F., & Navarro, E. (2010). Stock interest rate risk and inflation shocks. European Journal of Operational Research, 201(2), 337-348.

Laopodis, N. T. (2009). Fiscal policy and stock market efficiency: Evidence for the United States. The Quarterly Review of Economics and Finance, 49(2), 633-650.

Lee, U. (1997). Stock market and macroeconomic policies: new evidence from Pacific Basin countries. Multinational Finance Journal, 1(4), 273-289.

Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics,61(S1), 631-652.

Nguyễn Thị Mùi. (2010). Khoảng cách phát triển tài chính – Thách thức cơ bản trong quá trình hình thành một thị trường chung ASEAN. Truy cập từ: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/11/110218.html?p=1

Peiró, A. (2016). Stock prices and macroeconomic factors: Some European evidence. International Review of Economics & Finance, 41, 287-294.

Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Discussion Paper Series, IZA DP No/ 1240.

Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.

Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1997). Estimating long-run relationships in dynamic heterogeneous panels. DAE Working Papers Amalgamated Series 9721.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634.

Schwert, G. W. (1990). Stock returns and real activity: A century of evidence. The Journal of Finance, 45(4), 1237-1257.

Shah, A. (1984). Crowding out, capital accumulation, the stock market, and money-financed fiscal policy. Journal of Money, Credit and Banking, 16(4), 461-473.

Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of Money, Credit and Banking, 1(1), 15-29.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh