Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:15

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(10), Tháng 10/ 2016


Gắn kết với cộng đồng thương hiệu trực tuyến và vai trò trung gian trong mối quan hệ của khách hàng với thương hiệu
Võ Thị Ngọc Thúy
Xem: 445 | Tải về: 0
Từ khóaGắn kết; Cộng đồng thương hiệu; Thương hiệu trực tuyến; Niềm tin thương hiệu; Mức độ tham gia; Gắn kết thương hiệu; Ý định trung thành.
Trang56-75
Trích dẫnVõ Thị Ngọc Thúy (2016), "Gắn kết với cộng đồng thương hiệu trực tuyến và vai trò trung gian trong mối quan hệ của khách hàng với thương hiệu", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(10), 56-75.
Tóm tắtVới sự phát triển của mạng xã hội, thay vì nỗ lực duy trì mối quan hệ với từng khách hàng, cộng đồng thương hiệu trực tuyến là giải pháp mới cho doanh nghiệp (DN). Nghiên cứu này mở rộng lí thuyết của chủ đề với giả thuyết vai trò trung gian gắn kết của khách hàng với cộng đồng thương hiệu từ quá trình tham gia vào cộng đồng thương hiệu đến gắn kết và ý định trung thành với thương hiệu. Bên cạnh đó, nghiên cứu lần đầu tiên kiểm định tác động gián tiếp của niềm tin thương hiệu đến gắn kết và ý định trung thành với thương hiệu thông qua gắn kết của khách hàng với cộng đồng thương hiệu. Kết quả nghiên cứu với 640 thành viên cộng đồng thương hiệu các nhãn hiệu thực phẩm chức năng VithairPlus, Younger, FiliformBerry tại VN (thời gian khảo sát từ tháng 3 đến tháng 6/2016) đã khẳng định các giả thuyết đặt ra. Đặc biệt gắn kết với cộng đồng thương hiệu đóng vai trò trung gian toàn phần của 3 trong 4 mối quan hệ trên. Từ đó mở ra những hàm ý cho DN để quản lí hiệu quả phương thức truyền thông này.
Tài liệu tham khảo

Algesheimer, R., Dholakia, U. M., & Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. Journal of Marketing,69(3), 19-34.

Arino, L. V. C., Flavian, C. & Guinaliu, M. (2007). The impact of participation in virtual brand communities on consumer trust and loyalty: The case of free software. Online Information Review, 31(6), 775–792.

Ba, S. (2001). Establishing online trust through a community responsibility system. Decision Support System, 31(3), 323-336.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator – mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.

Bollen, K. A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods & Research17(3), 303-316.

Brodie, R.J., Ilic, A., Jurc, B. & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66(1), 105-114.

Carroll, B. A., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17(2), 79-89.

Casalo, L. V., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2007). The role of security, privacy, usability and reputation in the development of online banking. Online Information Review31(5), 583-603.

Darpy, D., & Prim-Allaz, I. (2006). Réactance psychologique et confiance: Le refus de l’engagement et les limites du marketing relationnel. 22ème congrès international de l'Association française du Marketing, May 2006, Nantes, France.

Elliott, R., & Wattanasuwan, K. (1998). Brands as symbolic resources for the construction of identity. International Journal of Advertising, 17(2), 131–144.

Fullerton, G. (2005). The impact of brand commitment on loyalty to retail service brands. Canadian Journal of Administrative Sciences, 22(2), 97-110.

Heskett, J. L., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1997). The service profit chain: How Leading Companies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value. New York: Free Press.

Hess, J. S. (1995). Construction and Assessment of a scale to measure consumer trust. In B. Stern, & G. Zinkhan (Eds.). Proceedings of the American Marketing Association Educators’ Conference (pp. 20-26). Chicago: American Marketing Association.

Johnson, M. D., Herrmann, A., & Huber, F. (2006). The evolution of loyalty intentions. Journal of Marketing, 70(2), 122-32.

Kang, I., Lee, K. C., Lee, S., & Choi, J. (2007). Investigation of online community voluntary behavior using cognitive map. Computers in Human Behavior, 23(1), 111-26.

Lacoeuilhe, J., & Belaïd, S. (2007). Quelle(s) mesure(s) pour l'attachement à la marque?  Revue Française du Marketing, 213(3), 7-25.

Lacœuilhe, J., (2000). L'attachement à la marque: proposition d'une échelle de mesure. Recherche et Applications en Marketing15(4), 61-77.

Muniz, A. M., &  O'Guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4), 412-432.

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New York: MCGraw-Hill.

Raïes, K., & Gavard-Perret, M. L. (2011). Intention de fidélité à la marque des participants à une communauté virtuelle de marque: Le rôle dual de l'engagement. Recherche et Applications en Marketing26(3), 23-43.

Shang, R.-A., Chen, Y.-C., & Liao, H.-J. (2006). The value of participation in virtual consumer communities on brand loyalty. Internet Research, 16(4), 398-418.

Thomson, M., MacInnis, D. J., & Park, C. W. (2005). The ties that bind: Measuring the strength of consumers' emotional attachments to brands.Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77-91.

Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. Journal of Service Research13(3), 253-266.

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science36(1), 1-10.

Vernette, E. (1994). La méthode Delphi: Une aide à la prévision marketing. Décisions marketing, 1, 97-101.

Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2004). Towards understanding members’ general participation in and active contribution to an online travel community. Tourism Management,25(6), 709-722.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh