Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:13

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(10), Tháng 10/ 2016


Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Ngọc Toàn
Xem: 535 | Tải về: 0
Từ khóaTính kịp thời; Báo cáo tài chính; Quy mô công ty; Ngành; Đòn bẩy tài chính; Lợi nhuận kinh doanh; Công ty kiểm toán.
Trang76-93
Trích dẫnPhạm Ngọc Toàn (2016), "Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(10), 76-93.
Tóm tắtTính kịp thời là một trong những nhân tố góp phần tạo nên tính hữu ích của báo cáo tài chính (BCTC). Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTC và phân tích tầm quan trọng về tính kịp thời của BCTC đối với nhà đầu tư, các chủ thể báo cáo và sự phát triển của thị trường vốn. Mẫu nghiên cứu bao gồm 77 công ty niêm yết (CTNY) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2010-2014. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính kịp thời của BCTC. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố: Loại BCTC, lợi nhuận kinh doanh, loại công ty kiểm toán, và đòn bẩy tài chính có tác động thuận chiều đến tính kịp thời của BCTC. Trong khi đó, nhân tố quy mô công ty và ngành nghề kinh doanh tác động nghịch chiều đến tính kịp thời của BCTC các CTNY trên HOSE. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao tính kịp thời của BCTC các CTNY.
Tài liệu tham khảo

Ahmad, R. A. R., & Kamarudin, K. A. B. (2003). Audit delay and the timeliness of corporate reporting: Malaysian evidence. Working Paper MARA University of Technology, Shah Alam. Schwartz & Soo, 1996 (2003).

Afify, H.A.E. (2009). Determinants of audit report lag does implementing corporate governance have any impact ? Empirical evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research, 10(1), 56-86.

Aktas, R., & Kargin, M. (2011). Timeliness of reporting and quality of financial information.

Al-Ghanem, W., & Hegazy, M. (2011). An empirical analysis of audit delays, and timeliness of corporate financial reporting in Kuwait.Eurasian Business Review, 1(1), 73-90.

Ahmed, A. A. A., & Hossain, M. S. (2010). Audit report lag: A study of the Bangladeshi listed companies. ASA University Review, 4(2), 49-55.

American Accounting Association. (1955). Standards of disclosure for published financial reports. The Accounting Review, 46.

Ashton, R. H., Willingham, J. J., & Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit  delay. Journal of Accounting Research25(2), 275-292.

Carslaw, C. A. P. N., & Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and Business Research, 22(85), 21-32.

Che-Ahmad, A., & Abidin, S. (2008). Audit delay of listed companies: A case of Malaysia.  International Business Research, 1(4), 33-36.

Courtis, J. K. (1976). Relationship between timeliness in corporate reporting and corporate attributes. Accounting and Business Research, 7(25) 45-56.

Đặng Đình Tân. (2013). Một số nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTC của các CTNY tại VN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 84(2013), 47-52.

Davies, B., & Whittred, G. P. (1980). The Association between Selected Corporate:Attributes and Timeliness in Corporate: Reporting: Further Analysis. ABACUS,16(1), 48-60.

Garssombke, H. P. (1981). The timeliness of corporate disclosure. Communication via Annual Reports, 204-218.

Gilling M. D. (1977), Timeliness in corporate reporting: Some further comment. Accounting and Business Research8(29), 35-50.

Haw, I. M., & Ro, B. T.  (1990). Firm size, reporting lags and market reactions to earnings releases. Journal of Business Finance & Accounting, 17(4), 557-574. 

International Accounting Standard Board (2010). The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010. International Financial Reporting Standards.

Ismail, H.,  Mustapha, M.,  & Ming, C. O. (2012). Timeliness of audited financial reports of Malaysian listed companies. International Journal of Business and Social Science, 3(22), 242-247.

Karim, A. K. M. W.,  & Ahmed, J. U. (2005). Does regulatory change improve Financial reporting timeliness? Evidence from Bangladeshi listed companies. Working Paper Series  Working Paper no. 30,  2005. 

Karim, W., Ahmed, K., & Islam, A. (2006). The effect of regulation on timeliness of corporate financial reporting: Evidence from Bangladesh. JOAAG, 1(1), 15-35.

Khasharmer, H. A., & Aljiri, K. (2010). The timeliness of annual reports in Bahrain and the united arab emirates: An empirical comparative study. The International Journal of Business and Finance Research, 4(1)51-71.

Linsley, P., & Shrives, P. (2000). Risk management and reporting risk in the UK. Journal of Risk, 3(1), 115-129.

Moradi, M., Salehi, M., & Mareshk, M. S. (2013). Timeliness of annual financial reporting: Evidence from the Tehran stock exchange. ABAC Journal, 33(3), 22-29.

Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe stock exchange. Accounting and Business Research, 30(3), 241-254.

Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. American Economic Association, 63(2), 134-139.

Shukeri, S. N., & Nelson, S. P. (2011). Timeliness of annual audit report: Some empirical evidence from Malaysia (December 1, 2011). Entrepreneurship and Management International Conference (EMIC 2) 2011, Kangar, Perlis Malaysia. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1967284 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1967284

Soltani, B. (2002). Timeliness of corporate and audit reports: Some empirical evidence in the French context. The International Journal of Accounting, 37(2), 215-246.

Staubus, G. J. (2000). The decision-usefulness theory of accounting: A limited history. Routledge New Works in Accounting History, 1 edition (December 10, 1999), 41-53.

Trueman, B. (1990). Theories of earnings-announcement timing. Journal of Accounting and Economics, 13(3), 285-301.

Türel, A. (2010). Timeliness of financial reporting in emerging capital markets: Evidence from Turkey. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 39(2), 227-240.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh