Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:25

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(11), Tháng 11/ 2016


Mối quan hệ giữa tiết kiệm, vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự biến động của tài khoản vãng lai
Nguyễn Thị Liên Hoa & Lê Ngọc Toàn
Xem: 404 | Tải về: 0
Từ khóaTiết kiệm; Vị thế tài sản nước ngoài ròng; Tài khoản vãng lai; Quy tắc truyền thống; Quy tắc mới.
Trang04-27
Trích dẫnNguyễn Thị Liên Hoa & Lê Ngọc Toàn (2016), "Mối quan hệ giữa tiết kiệm, vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự biến động của tài khoản vãng lai", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(11), 04-27.
Tóm tắtBài nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa tiết kiệm, vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự biến động của tài khoản vãng lai thông qua kiểm định các quy tắc truyền thống, quy tắc mới và sự kết hợp của hai quy tắc này. Mẫu nghiên cứu gồm 44 quốc gia phát triển và đang phát triển giai đoạn 1980–2013. Quy tắc truyền thống cho rằng phản ứng tài khoản vãng lai sẽ bằng với lượng tiết kiệm được tạo ra bởi các cú sốc thu nhập tạm thời. Trong khi quy tắc mới hàm ý tác động của cú sốc thu nhập tạm thời đối với cán cân tài khoản vãng lai bằng với lượng tiết kiệm nhân với vị thế tài sản nước ngoài ròng. Khi vị thế tài sản nước ngoài ròng là trung bình, sự kết hợp hai quy tắc nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ: Các quy tắc mới chiếm ưu thế và quy tắc truyền thống đóng vai trò thứ yếu. Khi so sánh giữa 2 nhóm nước, tác giả nhận thấy: (1) Đối với nhóm nước phát triển, quy tắc mới chiếm ưu thế, và (2) Đối với các nước đang phát triển, quy tắc truyền thống chiếm ưu thế đồng thời tài sản ròng tương quan âm với tài khoản vãng lai.
Tài liệu tham khảo

Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Volosovych, V. (2011). Sovereigns, upstream capital flows and global imbalances. NBER Working Paper No. 17396.

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.

Chinn, M. D. & Prasad, E. S. (2003). Medium-term determinants of current accounts in industrial and developing countries: An empirical exploration. Journal of International Economics, 59(1), 47-76.

Erauskin, I. (2015a). A note on the new rule for the current account. Review of International Economics, 23(3), 509-524.

Erauskin, I. (2015b). Savings, the size of the net foreign asset position, and the dynamics of current accounts. International Review of Economics and Finance, 39(C), 353-370.

Feldstein, M., & Horioka, C. (2009). Domestic savings and international capital flows. Economic Journal,90(358), 314-329.

Gourinchas, P. -O., & Jeanne, O. (2013). Capital flows to developing countries: The allocation puzzle. Review of Economic Studies, 80(4), 1484-1515.

Guo, K., & Jin, K. (2009). Composition and growth effects of the current account: A synthesized portfolio view. Journal of International Economics, 79(1), 31-41.

Kraay, A., & Ventura, J. (2000). Current accounts in debtor and creditor countries. Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1137-1166.

Kraay, A., & Ventura, J. (2003). Current accounts in the long and the short run. NBER Macroeconomics Annual, 17(1), 65-94.

Kraay, A., & Ventura, J. (2009). Response to "composition and growth effects of the current account: A synthesized portfolio view". Unpublished working paper. Retrieved from: http:// siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/Kraay_VenturaResponsetoGuoJin.pdf

Lane, P. R., & Milesi-Ferretti, G. (2001, 2007). The external wealth of nations Mark II: Revised and extended estimates of foreign assets and liabilities. Journal of International Economics, 73, 223–250.

Obstfeld, M. (2012). Does the current account still matter? American Economic Review, 102(3), 1-23.

Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1996). Foundations of international macroeconomics. Cambridge, United States: MIT Press.

Razin, A. (1995). The dynamic-optimizing approach to the current account: Theory and evidence. In Peter B. Kenen (Ed.), Understanding interdependence. The macroeconomics of the open economy. Princeton University Press.

Tille, C., & van Wincoop, E. (2010). A new perspective on "the new rule" of the current account. Journal of International Economics, 80(1), 89-99.

Yang, L. (2011). an empirical analysis of current account determinants in emerging Asian economies. Cardiff Economics Working Papers E2011/10, Cardiff University, Cardiff Business School.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh