Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:26

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(11), Tháng 11/ 2016


Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Thắng & Nguyễn Hoàng Phú
Xem: 360 | Tải về: 0
Từ khóaMoment bậc cao; TSSL; Thị trường chứng khoán; HOSE.
Trang52-76
Trích dẫnNguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Thắng & Nguyễn Hoàng Phú (2016), "Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(11), 52-76.
Tóm tắtNghiên cứu tập trung chứng minh sự hiện diện và tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao (bao gồm co-skewness và co-kurtosis) lên tỉ suất sinh lợi (TSSL) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2009–2014. Việc tìm được tác động của các nhân tố moment bậc cao sẽ giúp cho việc dự báo TSSL chính xác hơn và ngăn ngừa được các rủi ro không đáng có cho nhà đầu tư. Bằng việc đo lường các nhân tố hiệp moment bậc cao ngay trong mô hình 5 nhân tố với kĩ thuật hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), tác giả tìm thấy được tác động của nhân tố co-skewness có ý nghĩa thống kê lên TSSL của cổ phiếu trên HOSE ở 15/25 danh mục được phân nhóm theo quy mô và giá trị sổ sách trên giá trị thị trường.
Tài liệu tham khảo

Agarwal, V., Bakshi, G., & Huij, J. (2008). Higher-moment equity risk and the cross-section of hedge fund returns. In Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, US Working Paper.

Barone Adesi, G., Gagliardini, P., & Urga, G. (2004). Testing asset pricing models with co-skewness. Journal of Business & Economic Statistics, 22(4), 474-485.

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance, 52(1), 57-82.

Doan, P., Lin, C. T., & Zurbruegg, R. (2010). Pricing assets with higher moments: Evidence from the Australian and US stock markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,20(1), 51-67.

Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross‐section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics,33(1), 3-56.

Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. The Journal of Political Economy, 607-636.

Fang, H., & Lai, T. Y. (1997). Co‐kurtosis and capital asset pricing. Financial Review, 32(2), 293-307.

Friend, I., & Westerfield, R. (1980). Co‐skewness and capital asset pricing. The Journal of Finance, 35(4), 897-913.

Harvey, C. R., & Siddique, A. (2000). Conditional skewness in asset pricing tests. The Journal of Finance, 55(3), 1263-1295.

Hasan, M. Z., & Kamil, A. A. (2014). Contribution of co-skewness and co-kurtosis of the higher moment capm for finding the technical efficiency. Hindawi Publishing Corporation Economics Research International, 2014(2014). Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1155/2014/253527

Jondeau, E. and Jurczenko, E., & Rockinger, M. (2015).  Moment component analysis: An Illustration with International Stock Markets (January 1, 2015). Swiss Finance Institute Research Paper No. 10-43 (Revised version). Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=1694643 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1694643

Kostakis, A., Muhammad, K., & Siganos, A. (2012). Higher co-moments and asset pricing on London stock exchange. Journal of Banking & Finance, 36(3), 913-922.

Lambert, M., & Hübner, G. (2013). Co-moment risk and stock returns. Journal of Empirical Finance, 23, 191-205.

Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13-37.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.

Moreno, D., & Rodríguez, R. (2009). The value of co-skewness in mutual fund performance evaluation. Journal of Banking & Finance, 33(9), 1664-1676.

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 34(4), 768-783.

Potì, V., & Wang, D. (2010). The co-skewness puzzle. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1827-1838.

Satchell, S. E., Damant, D. C., & Hwang, S. (2000). Exponential risk measure with application to UK asset allocation. Applied Mathematical Finance, 7(2), 127-152.

Scott, R. C., & Horvath, P. A. (1980). On the direction of preference for moments of higher order than the variance. The Journal of Finance, 35(4), 915-919.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.

Smith, D. R. (2007). Conditional co-skewness and asset pricing. Journal of Empirical Finance, 14(1), 91-119.

Võ Xuân Vinh & Nguyễn Quốc Chí. (2014). Quan hệ giữa rủi ro hiệp Moment bậc cao và lợi nhuận cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường VN. Tạp chí Phát triển Kinh tế,288(10/2014), 38-54.

You, L., & Daigler, R. T. (2010). Is international diversification really beneficial? Journal of Banking & Finance, 34(1), 163-173.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh