Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:16

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(12), Tháng 12/ 2016


Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2: Nghiên cứu trường hợpcác nước đang phát triển
Sử Đình Thành & Nguyễn Văn Bổn
Xem: 499 | Tải về: 0
Từ khóaChính sách tài khóa; Khí thải CO2; Các nước đang phát triển; GMM hệ thống.
Trang07-24
Trích dẫnSử Đình Thành & Nguyễn Văn Bổn (2016), "Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2: Nghiên cứu trường hợpcác nước đang phát triển", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(12), 07-24.
Tóm tắtĐã có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và cắt giảm khí thải CO2 nhưng kết quả vẫn còn mang tính tranh luận. Nghiên cứu này tiến hành ước lượng tác động của chính sách tài khóa lên sự thay đổi khí thải CO2 thông qua bộ dữ liệu bảng bao gồm 60 quốc gia đang phát triển giai đoạn 2001–2014. Ngoài ra, tác giả còn quan tâm đến hiệu ứng của chính sách tài khóa lên sự thay đổi khí thải CO2 kể từ khi các nước cam kết thực hiện Nghị định thư Kyoto. Chính sách tài khóa được tách theo các thành phần: Chi tiêu công, thuế và bội chi ngân sách. Bằng phương pháp ước lượng GMM hệ thống, kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Hiệu ứng của các thành phần chính sách tài khóa lên thay đổi khí thải CO2 là âm và có ý nghĩa thống kê; và (2) Kể từ khi các nước đang phát triển cam kết thực hiện Nghị định thư Kyoto, kết quả hiệu ứng các thành phần của chính sách tài khóa cũng là âm.
Tài liệu tham khảo

Adewuyi, A. O. (2016). Effects of public and private expenditures on environmental pollution: A dynamic heterogeneous panel data analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, 489-506.

Agostini, P., Botteon, M., & Carraro, C. (1992). A carbon tax to reduce CO2 emissions in Europe. Energy Economics, 14(4), 279-290.

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.

Bernauer, T., & Koubi, V. (2013). Are bigger governments better providers of public goods? Evidence from air pollution. Public Choice,156(3-4), 593-609.

Bouznit, M., & Pablo-Romero, M. D. P. (2016). CO2 emission and economic growth in Algeria. Energy Policy, 96, 93-104.

Đào Minh Hồng,  & Lê Hồng Hiệp. (2013). Sổ tay thuật ngữ quan hệ quốc tế. Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM.

Galinato, G. I., & Galinato, S. P. (2016). The effects of government spending on deforestation due to agricultural land expansion and CO2 related emissions. Ecological Economics, 122, 43-53.

Galinato, G. I., & Islam, F. (2014). The challenge of addressing consumption pollutants with fiscal policy. Working Paper SeriesWP. Washington State University, Washington 2014-1.

Gerlagh, R., van den Bijgaart, I., Nijland, H., & Michielsen, T. (2015). Fiscal policy and CO2 emissions of new passenger cars in the EU (No. 302). CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Gupta, M. R., & Barman, T. R. (2009). Fiscal policies, environmental pollution and economic growth. Economic Modelling, 26(5), 1018-1028.

Halkos, G. E., Paizanos, E. A. (2013). The effect of government expenditure on the environment: an empirical investigation. Ecological Economics, 91, 48-56.

Halkos, G. E., & Paizanos, E. Α. (2016). The effects of fiscal policy on CO2 emissions: Evidence from the USA. Energy Policy, 88, 317-328.

Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 56(6), 1371-1395.

Islam, A. M., & López, R. (2015). Government spending and air pollution in the US. International Review of Environmental and Resource Economics, 8(2), 139-189.

Judson, R. A., & Owen, A. L. (1999). Estimating dynamic panel data models: a guide for macroeconomists. Economics letters, 65(1), 9-15.

Lin, B., & Li, X. (2011). The effect of carbon tax on per capita CO2 emissions. Energy Policy, 39(9), 5137-5146.

López, R., Galinato, G. I., & Islam, A. (2011). Fiscal spending and the environment: Theory and empirics. Journal of Environmental Economics and Management, 62(2), 180-198.

López, R., & Palacios, A. (2014). Why has Europe become environmentally cleaner? Decomposing the roles of fiscal, trade and environmental policies. Environmental and Resource Economics, 58(1), 91-108.

Min, D. K. (2003). Environmental conditions and governmental fiscal policy. Social Indicators Research, 62(1), 321-344.

Müller, D. B., Liu, G., Løvik, A. N., Modaresi, R., Pauliuk, S., Steinhoff, F. S., & Brattebø, H. (2013). Carbon emissions of infrastructure development. Environmental science & technology, 47(20), 11739-11746.

Nguyen-Van, P., & Pham, T. K. C. (2013). Endogenous fiscal policies, environmental quality, and status-seeking behavior. Ecological Economics, 88(2013), 32-40.

Pereira, R. M., & Pereira, A. M. (2016). The Economic and Budgetary Impact of Climate Policy in Portugal: Carbon Taxation in a Dynamic General Equilibrium Model with Endogenous Public Sector Behavior. Environmental and Resource Economics, 1-29.

Rafiq, S., Salim, R., & Nielsen, I. (2016). Urbanization, openness, emissions, and energy intensity: A study of increasingly urbanized emerging economies. Energy Economics, 56, 20-28.

Roodman, D. 2006. How to Do xtabond2: An introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Working Paper 103, Center for Global Development, Washington.

Ryan, L., Ferreira, S., & Convery, F. (2009). The impact of fiscal and other measures on new passenger car sales and CO 2 emissions intensity: evidence from Europe. Energy Economics, 31(3), 365-374.

Salahuddin, M., & Gow, J. (2014). Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Gulf Cooperation Council countries.Energy, 73, 44-58.

Shahbaz, M., Tiwari, A. K., & Nasir, M. (2013). The effects of financial development, economic growth, coal consumption and trade openness on CO 2 emissions in South Africa. Energy Policy, 61, 1452-1459.

Zhang, C., & Zhou, X. (2016). Does foreign direct investment lead to lower CO2 emissions? Evidence from a regional analysis in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 943-951.

Zhou, Y., & Liu, Y. (2016). Does population have a larger impact on carbon dioxide emissions than income? Evidence from a cross-regional panel analysis in China. Applied Energy, 180, 800-809.

Zhu, H., Duan, L., Guo, Y., & Yu, K. (2016). The effects of FDI, economic growth and energy consumption on carbon emissions in ASEAN-5: Evidence from panel quantile regression. Economic Modelling, 58, 237-248.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh