Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:17

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(12), Tháng 12/ 2016


Năng lực cạnh tranh, lợi nhuận và sự ổn định của các ngân hàngV iệt Nam
Võ Xuân Vinh & Đặng Bửu Kiếm
Xem: 535 | Tải về: 0
Từ khóaChỉ số Lerner; Năng lực cạnh tranh; Ổn định ngân hàng; Lợi nhuận ngân hàng.
Trang25-46
Trích dẫnVõ Xuân Vinh & Đặng Bửu Kiếm (2016), "Năng lực cạnh tranh, lợi nhuận và sự ổn định của các ngân hàngV iệt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(12), 25-46.
Tóm tắtNghiên cứu này xem xét tác động của năng lực cạnh tranh đến lợi nhuận và sự ổn định của các ngân hàng VN trong bối cảnh hội nhập. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của 37 ngân hàng thương mại VN giai đoạn 2006–2014. Tác giả sử dụng các ước lượng cho dữ liệu bảng và chỉ số Lerner để đo lường chỉ số đại diện cho năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc nâng cao năng lực cạnh tranh giúp các ngân hàng tạo lợi nhuận (được điều chỉnh bởi rủi ro) càng cao và ổn định hơn. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến đặc trưng của ngân hàng như tỉ lệ huy động vốn, cho vay và niêm yết cũng có ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự ổn định của ngân hàng.
Tài liệu tham khảo

Alhassan, A. L., Tetteh, M. L., & Brobbey, F.O. (2016). Market power, efficiency and bank profitability: Evidence from Ghana. Economic Change and Restructuring, 49(1), 71-93.

Allen, F., & Gale, D. (2004). Financial intermediaries and markets. Econometrica, 72, 1023-1061.

Anginer, D., Demirguc-Kunt, A., & Zhu, M. (2014). How does competition affect bank systemic risk?. Journal of Financial Intermediation, 23(1), 1-26.

Ariss, R. T. (2010). On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries. Journal of Banking & Finance, 34(4), 765-775.

Assefa, E., Hermes, N., & Meesters, A. (2013). Competition and the performance of microfinance institutions. Applied Financial Economics, 23(9), 767-782.

Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2004). Bank competition and access to finance: International evidence. Journal of Money, Credit, and Banking, 36(3), 627-648.

Berger, A. N., & Hannan, T. H. (1998). The efficiency cost of market power in the banking industry: A test of the “Quiet Life” and related hypotheses. Review of Economics and Statistics, 80(3), 454-465.

Berger, A. N. (1995). The profit-structure relationship in banking-tests of market-power and efficient-structure hypotheses. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 404-431.

Berger, A. N., Klapper, L. F., & Turk-Ariss, R. (2009). Bank competition and financial stability. Journal of Financial Services Research, 35(2), 99-118.

Boyd, J. H., & De Nicolo, G. (2005). The theory of bank risk taking and competition revisited. The Journal of Finance, 60(3), 1329-1343.

Boyd, J. H., & Runkle, D. E. (1993). Size and performance of banking firms: Testing the predictions of theory. Journal of monetary economics, 31(1), 47-67.

Boyd, J. H., De Nicoló, M. G., & Jalal, A. M. (2006). Bank Risk-Taking and Competition Revisited: New Theory and New Evidence, (No. 06/297). International Monetary Fund.

Carbó, S., Humphrey, D., Maudos, J., & Molyneux, P. (2009). Cross-country comparisons of competition and pricing power in European banking. Journal of International Money and Finance, 28(1), 115-134.

Carbo-Valverde, S., Rodriguez-Fernandez, F., & Udell, G. F. (2009). Bank Market Power and SME Financing Constraints*. Review of Finance, 13(2), 309-340.

Casu, B., & Girardone, C. (2006). Bank competition, concentration and efficiency in the single European market. Manchester school, 74(4), 441-468.

Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. Journal of Financial Services Research, 38(2-3), 95-113.

De Nicolo, G. (2001). Size, charter value and risk in banking: An international perspective.  EFA 2001 Barcelona Meetings.

Delis, M. D., & Tsionas, E. G. (2009). The joint estimation of bank-level market power and efficiency. Journal of Banking & Finance, 33(10), 1842-1850.

Fernandez de Guevara, J., Maudos, J., & Perez, F. (2005). Market power in European banking sectors. Journal of Financial Services Research, 27(2), 109-137.

Fu, X. M., & Heffernan, S. (2009). The effects of reform on China’s bank structure and performance. Journal of Banking & Finance, 33(1), 39-52.

Fu, X. M., Lin, Y. R., & Molyneux, P. (2014). Bank competition and financial stability in Asia Pacific. Journal of Banking & Finance, 38, 64-77.

Hellmann, T. F., Murdock, K. C., & Stiglitz, J.E. (2000). Liberalization, moral hazard in banking, and prudential regulation: Are capital requirements enough?. American economic review, 90(1),147-165.

Hicks, J. R. (1935). Annual survey of economic theory: The theory of monopoly. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 3(1), 1-20.

Homma, T., Tsutsui, Y., & Uchida, H. (2014). Firm Growth and Efficiency in the Banking Industry: A new test of the efficient structure hypothesis. Journal of Banking & Finance,40, 143-153.

Keeley, M. C. (1990). Deposit insurance, risk, and market power in banking. The American Economic Review, 8(5),1183-1200.

Koetter, M., Kolari, J. W., & Spierdijk, L. (2012). Enjoying the quiet life under deregulation? Evidence from adjusted Lerner indices for US banks. Review of Economics and Statistics, 94(2), 462-480.

Laeven, L. & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial Economics, 93(2), 259-275.

Lee, C. -C., Hsieh, M. -F., & Yang, S. -J. (2014). The relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structures and financial reforms matter?. Japan and the World Economy, 29, 18-35.

Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking & Finance, 32(8), 1452-1467.

Love, I., & Pería, M. S. M. (2015). How bank competition affects firms' access to finance. The World Bank Economic Review, 29(3), 413-448.

Masood, O., & Sergi, B.S. (2011). China’s banking system, market structure, and competitive conditions. Frontiers of Economics in China, 6(1), 22-35.

Maudos, J., & de Guevara, J. F. (2007). The cost of market power in banking: Social welfare loss vs. cost inefficiency. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2103-2125.

Maudos, J., & Nagore, A. (2005). Explaining market power differences in banking: a cross-country study, (No. 2005-10), Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Mercieca, S., Schaeck, K., & Wolfe, S. (2007). Small European banks: Benefits from diversification?. Journal of Banking & Finance, 31(7), 1975-1998.

Nicoló, G.D., Bartholomew, P., Zaman, J., & Zephirin, M. (2004). Bank consolidation, internationalization, and conglomeration: Trends and implications for financial risk. Financial markets, institutions & instruments, 13(4), 173-217.

Phan, T. T., & Than, T. T. T. (2015). Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại VN: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới.Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(7), 28-46.

Sanya, S., & Wolfe, S. (2011).'Can banks in emerging economies benefit from revenue diversification?. Journal of Financial Services Research, 40(1-2), 79-101.

Schaeck, K., & Cihák, M. (2014). Competition, efficiency, and stability in banking. Financial Management, 43(1), 215-241.

Schaeck, K., Cihak, M., & Wolfe, S. (2009). Are competitive banking systems more stable?. Journal of Money, Credit and Banking, 41(4), 711-734.

Sengupta, R. (2007). Foreign entry and bank competition. Journal of Financial Economics, 84(2), 502-528.

Skully, M., & Perera, S. (2012). Bank market power and revenue diversification: Evidence from selected ASEAN countries. Journal of Asian Economics, 23(6), 688-700.

Soedarmono, W., Machrouh, F., & Tarazi, A. (2011). Bank market power, economic growth and financial stability: Evidence from Asian banks. Journal of Asian Economics, 22(6), 460-470.

Stiroh, K. J. (2004a). Diversification in banking: Is noninterest income the answer?'. Journal of Money, Credit and Banking, 36(5), 853-882.

Stiroh, K. J. (2004b). Do community banks benefit from diversification?. Journal of Financial Services Research, 25(2-3), 135-160.

Tabak, B. M., Gomes, G. M., & da Silva Medeiros, M. (2015). The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case. International Review of Financial Analysis, 40, 154-165.

Tan, Y., & Floros, C. (2013). Market power, stability and performance in the Chinese banking industry. Economic Issues, 18(2), 65-89.

Uhde, A., & Heimeshoff, U. (2009). Consolidation in banking and financial stability in Europe: Empirical evidence. Journal of Banking & Finance, 33(7), 1299-1311.

Võ Xuân Vinh, & Trần Thị Phương Mai. (2015). Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại VN. Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(8), 54-70.

Weill, L. (2013). Bank competition in the EU: How has it evolved?. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 100-112.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh