Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:17

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(12), Tháng 12/ 2016


Quản trị công ty, cơ cấu vốn và hiệu quả kĩ thuật: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức & Lê Thị Thanh Loan
Xem: 399 | Tải về: 0
Từ khóaHiệu quả kĩ thuật; Doanh nghiệp niêm yết; Quản trị công ty; Cơ cấu vốn.
Trang46-65
Trích dẫnVũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức & Lê Thị Thanh Loan (2016), "Quản trị công ty, cơ cấu vốn và hiệu quả kĩ thuật: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(12), 46-65.
Tóm tắtNghiên cứu này sử dụng lí thuyết người đại diện (Agency Theory) và lí thuyết nhà quản trị (Stewardship Theory) để phân tích ảnh hưởng của quản trị công ty, cơ cấu vốn đến hiệu quả kĩ thuật của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại VN. Mô hình biên ngẫu nhiên (SFA) và hồi quy rút ngắn boostrap DEA hai giai đoạn được sử dụng để phân tích trên bộ dữ liệu gồm 342 quan sát giai đoạn 2008–2014. Kết quả chỉ ra cơ cấu vốn có quan hệ phi tuyến tính, hình chữ U đứng với hiệu quả kĩ thuật. Cơ chế quản trị công ty tác động đến hiệu quả kĩ thuật lần lượt là: (1) Quyền kiêm nhiệm; (2)Tỉ lệ thành viên độc lập không điều hành; và (3) Số lần họp hội đồng quản trị. Cuối cùng, dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Tài liệu tham khảo

Abdullah, H., & Valentine, B. (2009). Fundamental and ethics theories of corporate governance. Middle Eastern Finance and Economics, 4(4), 88-96.

Afriat, S. N. (1972). Efficiency estimation of production functions. International Economic Review, 13(3), 568-598.

Aigner, D., Lovell, & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6(1), 21-37.

Amornkitvikai, Y., & Harvie, C. (2011). Finance, ownership, executive remuneration, and technical efficiency: A stochastic frontier analysis (SFA) of Thai listed manufacturing enterprises. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 5(1), 35-55.

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.

Battese, & Coelli. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India. Netherlands.: Springer.

Battese, & Coelli. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 20(2), 325-332.

Bộ Tài chính. (2007). Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Bozec, R., & Dia, M. (2007). Board structure and firm technical efficiency: Evidence from Canadian state-owned enterprises. European Journal of Operational Research, 177(3), 1734-1750.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.

Chu, S. N., & Kalirajan, K. (2011). Impact of trade liberalisation on technical efficiency of Vietnamese manufacturing firms. Science Technology & Society, 16(3), 265-284.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. USA: Springer Science & Business Media.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Davis, Schoorman, and Donaldson reply: The distinctiveness of agency theory and stewardship theory: JSTOR.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. The Journal of Law & Economics, 26(2), 301-325.

Färe, R., Grosskopf, S., & Logan, J. (1983). The relative efficiency of Illinois electric utilities.Resources and Energy, 5(4), 349-367.

Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 253-290.

García-Sánchez, I.-M. (2010). The effectiveness of corporate governance: Board structure and business technical efficiency in Spain. Central European Journal of Operations Research, 18(3), 311-339.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

Kalirajan, K. P., & Shand, R. T. (1999). Frontier production functions and technical efficiency measures. Journal of Economic surveys, 13(2), 149-172.

Le, V., & Harvie, C. (2010). Firm performance in Vietnam: Evidence from manufacturing small and medium enterprises, department of economics, University of Wollongong: Working Paper Retrieved October 4, 2016, from: http://ro.uow. edu. au/commwkpapers/221

Lin, C., Ma, Y., & Su, D. (2009). Corporate governance and firm efficiency: Evidence from China’s publicly listed firms. Managerial and Decision Economics, 30(3), 193-209.

Margaritis, D., & Psillaki, M. (2007). Capital structure and firm efficiency. Journal of Business Finance & Accounting, 34(9‐10), 1447-1469.

Meeusen, W., & Van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error. International Economic Review, 18(2), 435-444.

Nanka-Bruce, D. (2011). Corporate governance mechanisms and firm efficiency. International Journal of Business and Management, 6(5), 28.

Nguyễn Khắc Minh, Giang Thanh Long, & Bạch Ngọc Thắng. (2007). Technical efficiency of small and medium manufacturing firms in vietnam: Parametric and non-parametric approaches. Korean Economic Review, 23(1), 187-221.

Nguyễn Khắc Minh, & Trương Trí Vĩnh. (2007). A non-parametric analysis of efficiency for industrial firms in Vietnam Technical Efficiency and Productivity Growth in Vietnam: Parametric and Non-parametric Analyses (pp. 1-30). Hanoi: The Publishing House of Social Labour.

Nguyễn Thắng, Tô Trung Thành, & Vũ Hoàng Đạt. (2002). Productivity Analysis for Vietnam's Textile and Garment Industry. Project paper, SEARCH-IDRC/CIDA project on productivity analysis for selected manufacturing industries in Vietnam. Hanoi: Institute of price and market research.

OECD. (1999). OECD Principles of Corporate Governance.

Pham, H. T., Dao, T. L., & Reilly, B. (2010). Technical efficiency in the Vietnamese manufacturing sector. Journal of International Development, 22(4), 503-520.

Sena, V. (2006). The determinants of firms’ performance: Can finance constraints improve technical efficiency? European Journal of Operational Research, 172(1), 311-325.

Simar, L., & Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. Journal of Econometrics, 136(1), 31-64.

Tổng cục Thống kê. (2014). Niên giám Thống kê năm 2013. Hà Nội: NXB Thống kê.

Trần Thị Bích, Grafton, R. Q., & Kompas, T. (2008). Firm efficiency in a transitional economy: Evidence from Vietnam. Asian Economic Journal, 22(1), 47-66.

Vũ Quốc Ngư. (2003). Technical efficiency of industrial state‐owned enterprises in Vietnam. Asian Economic Journal, 17(1), 87-101.

Zheka, V. (2005). Corporate governance, ownership structure and corporate efficiency: The case of Ukraine. Managerial and Decision Economics, 26(7), 451-460.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh