Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:16

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(12), Tháng 12/ 2016


Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng cho ngành bán lẻ
Phạm Thị Lan Hương & Ngô Thị Hồng
Xem: 522 | Tải về: 0
Từ khóaTrải nghiệm thương hiệu; Trải nghiệm thương hiệu bán lẻ; Quan hệ thương hiệu; Lòng trung thành thương hiệu; Dịch vụ bán lẻ.
Trang82-100
Trích dẫnPhạm Thị Lan Hương & Ngô Thị Hồng (2016), "Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng cho ngành bán lẻ", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(12), 82-100.
Tóm tắtNghiên cứu này nhằm đo lường sự tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu. Nội dung nghiên cứu đề cập đến những lí luận về trải nghiệm thương hiệu, mối quan hệ giữa trải nghiệm thương hiệu với quan hệ thương hiệu, mô hình và thang đo trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ. Tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng với dữ liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp với mẫu là 260 người tiêu dùng trong độ tuổi 18–55 đến mua sắm tại các hệ thống siêu thị bán lẻ của Big C, Co.op Mart và Lotte Mart của thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng tích cực từ các thành phần trải nghiệm thương hiệu đến tính cách thương hiệu, niềm tin thương hiệu, sự hài lòng thương hiệu và ảnh hưởng tích cực của trải nghiệm thương hiệu, sự hài lòng thương hiệu đến cam kết đối với thương hiệu, ý thức cộng đồng thương hiệu và lòng trung thành thương hiệu. Bên cạnh đó, nghiên cứu không tìm thấy sự ảnh hưởng của thành phần ý thức cộng đồng và cam kết đối với thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu.
Tài liệu tham khảo

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.

Algesheimer, R., Dholakia, U. M., & Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. Journal of Marketing, 69(3), 19-34.

Brakus, J. J., Smitch, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73(3), 52-68.

Chaudhuri, A. (1999). Does  brand  loyalty  mediate  brand  equity  outcomes?  The Journal  of Marketing Theory and Practice, 7(2), 136-146.

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93.

Choi, Y. G., OK, C., & Hyun, S. S. (2011). Evaluating relationships among brand experience, brand personality, brand prestige, brand relationship quality, and brand loyalty: An empirical study of Coffeehouse brands. Retrieved from:  http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache: a5s6Mm9S8bwJ:scholarworks.umass.edu/gradconf_hospitality/2011/Presentation/22/+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

Day, G.S (1969). A two-dimensional concept to  brand  loyalty.  Journal  of  Advertising Research,9(3), 29-35.

Fullerton, G. (2005). The impact of brand commitment on loyalty to retail service brands, anadian. Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l Administration, 22(2), 97-110.

Hair JR., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. NJ: Prentice Hall

Horppu, M., Kuivalainen, O., Tarkiainen, A., & Ellonen, H.-K. (2008). Online satisfaction, trust and loyalty, and the impact offline parent brand.  Journal of Product & Brand Management, 17(6), 403-413. 

Huang, M.-H., & Yu, S. (1999). Are consumers inherently or situationally brand loyal? – A set intercorrelation account for conscious brand  loyalty  and  nonconscious  inetia. Psychology and Marketing, 16(6), 523-544.

Iglesias, O., Singh, J. J, Batista-Foguet, J. M. (2011). The role of brand experience and affective commitment in determining brand loyalty. Journal of Brand management, 18(8), 570-582.

Ishida, C., & Taylor, S. A. (2012). An alternative measure of relative brand attitudes. Journal of Product & Brand Management, 21(5), 317-327.

Keller, K. L. (2012). Strategic brand management. 4th Ed. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

Kim, M. J, Chung, N., & Lee, C.-K. (2011). The effect of perceived trust on electronic commerce: Shopping online for tourism products and services in South Korea. Tourism Management, 32(2), 256-265

Kim, H. (2012). The dimensionality of fashion‐brand experience: Aligning consumer‐based brand equity approach. Journal of Fashion Marketing and Management, 16(4), 418-441.

Lee, K.-Y, Hsu, Y.-C, & Huang, H.-L. (2007). Trust, satisfaction and commitment - On loyalty to international retail service brands.  Asia Pacific Management Review, 12(3), 161-169.

Nysveen, H. &Pedersen, P. E., & Skard, S. (2013). Brand experiences in service organizations: Exploring the individual effects of brand experience dimensions.Journal of Brand Management, 20(5), 404-423.

Oliver, R. L. (1981). Measurement and evaluation of satisfaction processes in retail settings. Journal of Retailing, 57(3), 25-48.

Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng, & Trần Triệu Khải. (2016). Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tạp chí Phát triển kinh tế, 27(3), 80-97.

Ramaseshan, B., & Stein, A. (2014). Connecting the dots between brand experience and brand loyalty: The mediating role of brand personality and brand relationships.Journal of Brand Management, 21(7), 664-683.

Sahin, A., Zehir, C., & Kitapçı, H.&  (2011).  The effects of brand experience, trust and satisfaction on building  brand  loyalty; An empirical research on global brands. Social  and Behavioral Sciences, 24, 1288-1301.

Schmitt B.H (1999). Experiential Marketing. Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data, New York, NY.

Schmitt, B. H. (2003). Customer experience management. New Jersey: John Wiley & Sons.

Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and equity. Jounral of the Academy of Marketing Sience, 28(2), 195-211.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh