Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:16

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(2), Tháng 2/ 2017


Thể chế với năng suất của doanh nghiệp Việt Nam
Lê Quang Cảnh
Xem: 521 | Tải về: 0
Từ khóaSở hữu; Thể chế quản trị; Năng suất các yếu tố tổng hợp; Doanh nghiệp.
Trang05-19
Trích dẫnLê Quang Cảnh (2017), "Thể chế với năng suất của doanh nghiệp Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(2), 05-19.
Tóm tắtNăng suất của doanh nghiệp chịu sự tác động của cả thể chế bên trong (sở hữu) và bên ngoài doanh nghiệp (chất lượng thể chế quản trị). Sử dụng dữ liệu bảng cân bằng thu được từ cuộc khảo sát doanh nghiệp và khảo sát năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2010–2014, nghiên cứu đo lường tác động của thể chế bên trong, thể chế bên ngoài và tương tác của thể chế bên trong và bên ngoài tới năng suất các yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp. Thể chế doanh nghiệp nhà nước gắn với năng suất các yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp thấp hơn khiến cho năng suất các yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp nhà nước thấp hơn các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khi chất lượng thể chế bên ngoài được cải thiện sẽ giúp tăng năng suất các yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp ngoài nhà nước lớn hơn các doanh nghiệp nhà nước. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm thúc đẩy tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và nâng cao chất lượng thể chế ở VN.
Tài liệu tham khảo

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2008). The role of institutions in growth and development. Commission on Growth and Development. (Working Paper No.10). Washington, DC: World Bank.

Asian Productivity Organization. (2015). APO Productivity Databook 2015. Tokyo: Keio University Press Inc.

Badalyan, G., Herzfeld, T., & Rajcaniova, M. (2016). Infrastructure, institutions, and economic productivity in transition countries. doi: http://dx.doi.org/10.15414/isd2016.s12.01

Bartelsman, E. (2013). ICT, reallocation and productivity. European Commission Economic Papers 486.  

Bharati, P., & Fulginiti, L. (2007). Institutions and agricultural productivity in Mercosur. Lilyan E. Fulginiti Publications Paper, 3.

Blair, M. (1995). Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-first century. London: Brookings Institution Press.

Borghi, E., DelBo, C., & Florio, M. (2016). Institutions and firms’ productivity: Evidence from electricity distribution in the EU, Oxford Bulletin of economics and Statistics,78(2), 170–196.

Dang, Q. V. (2016). The impact of corruption on provincial development performance in Vietnam. Crime, Law and Social Change, 1–26.

Lasagni, A., Nifo, A., & Vecchione, G. (2012). Firm productivity and institutional quality evidence from Italian industry. Working paper EP0722012.

Levinsohn, J., & Petrin, A. (2003). Estimating production functions using inputs to control for unobservables. Review of Economic studies, 70, 317–341.

Egert, B. (2016). Regulation, institutions, and productivity: New macroeconomic evidence from OECD countries, American Economic Review: Papers & Proceedings,106(5), 109–113.

Malesky, E., N., McCulloch, & Nguyen, N. D. (2015). The impact of governance and transparency on firm investment in Vietnam. Economics of Transition, 23(4), 677–715.

McCulloch, N., Malesky, E., & Duc, N. N. (2013). Does better provincial governance boost private investment in Vietnam?. IDS Working Papers, 414, 1–27.

Nguyen, T. V., Ho, B. D., Le, C. Q., & Nguyen, H. V. (2016). Strategic and transactional costs of corruption: perspectives from Vietnamese firms. Crime, Law and Social Change.

North, D. C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97–112.

North, D. C. (1995). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Phạm Quốc Hùng, & Phạm Duy Linh. (2016). Thể chế và tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp: Nghiên cứu các nước đang phát triển. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 125, 22–29.

Phạm Thế Anh, & Nguyễn Đức Hùng. (2014). Tác động của thể chế môi trường kinh doanh đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp VN. Truy cập ngày 28/11/2016, từ http://dl.ueb.vnu.edu.vn/bitstream/1247/9910/1/Tac%20dong%20cua%20the%20che%20moi%20truong%20kinh%20doanh_Pham%20The%20Anh.pdf

Scarpetta, S., Hemmings, P., Tressel, T., & Woo, J. (2002). The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics: Evidence from micro and industry data. OECD Economics Department Working Paper, 329.

Syverson, C. (2011). What determines productivity? Journal of Economic Literature, 49(2), 326–365.

Tran, T. B., Grafton, R. Q., & Kompas, T. (2009). Institutions matter: The case of Vietnam. The Journal of Socio-Economics,38(1), 1–12.

VCCI & USAID. (2016). The Vietnam provincial competitiveness index 2015: Measuring economic governance for business development. Truy  cập ngày 20/3/2017, từ http://eng.pcivietnam.org/tailieu/PCI2015-Report_EN.pdf

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh