Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:16

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(2), Tháng 2/ 2017


Nghiên cứu cấu trúc kì hạn nợ của công ty tại Việt Nam
Trần Thị Thùy Linh & Nguyễn Thanh Nhã
Xem: 421 | Tải về: 0
Từ khóaCấu trúc kì hạn nợ; GMM hệ thống; Tỉ lệ nợ dài hạn; Cơ hội tăng trưởng.
Trang20-43
Trích dẫnTrần Thị Thùy Linh & Nguyễn Thanh Nhã (2017), "Nghiên cứu cấu trúc kì hạn nợ của công ty tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(2), 20-43.
Tóm tắtNghiên cứu nhằm phân tích tác động của các nhân tố đến cấu trúc kì hạn nợ của công ty, cụ thể các nhân tố nội tại và nhân tố bên ngoài đến cấu trúc kì hạn nợ của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn 2007–2015. Phương pháp hồi quy GMM hệ thống được sử dụng để kiểm định mô hình hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy kì hạn nợ của công ty chịu tác động của các nhân tố như: Quy mô, cơ hội tăng trưởng, tỉ lệ nợ, tính thanh khoản, biến động thu nhập, tài sản hữu hình. Trong số các nhân tố nội tại có tác động đến cấu trúc kì hạn nợ của công ty tại VN thì tài sản hữu hình có tác động mạnh nhất, công ty càng có nhiều tài sản hữu hình càng có nhiều cơ hội vay nợ dài hạn. Ngoài ra, công ty tại VN cũng sẽ vay nợ dài hạn nhiều hơn khi chênh lệch giữa tỉ suất sinh lời của trái phiếu chính phủ và tín phiếu tăng lên, nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, công ty có nhiều cơ hội để đầu tư phát triển.
Tài liệu tham khảo

Barclay, M. J., & Smith, C. W. (1995). The maturity structure of corporate debt. The Journal of Finance, 50(2), 609–631.

Barnea, A., Haugen, R. A., & Senbet, L. W. (1980). A rationale for debt maturity structure and call provisions in the agency theoretic framework. The Journal of Finance, 35(5), 1223–1234.

Brick, I. E., & Ravid, S. A. (1985). On the relevance of deft maturity structure. The Journal of Financial, 40(5), 1423–1437.

Brick, I. E., & Ravid, S. A. (1991). Interest rate uncertainty and the optimal debt maturity structure. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26(1), 63–81.

Cai, K., Fairchild, R., & Guney, Y. (2008). Debt maturity structure of Chinese companies. Pacific-Basin Finance Journal, 16(3), 268–297.

Costa, S., Laureano, L. M. S., & Laureano, R. M. S. (2014). The debt maturity of portuguese smes: The aftermath of the 2008 financial crisis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150(2014), 172–181.

Deesomsak, R., Paudyal, K., & Pescetto, G. (2009). Debt maturity structure and the 1997 Asian financial crisis. Journal of Multinational Financial Management, 19(1), 26–42.

Diamond, D. W. (1991). Debt maturity structure and liquidity risk. The Quarterly Journal of Economics, 106(3), 709–737.

Flannery, M. J. (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. Journal of Finance, 41, 19–37.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kane, A., Marcus, A. J., & McDonald, R. L. (1985). Debt policy and the rate of return premium to leverage. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 20, 479–199.

Lemma, T., & Negash, M. (2012). Debt maturity choice of a firm: Evidence from African countries. Journal of Business and Policy Research, 7(2), 60–92.

Lưu Chí Cường, & Nguyễn Thu Hiền. (2016). Quá trình điều chỉnh động cấu trúc vốn trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM, 2(47), 28–41.

Morris, J. (1976). On corporate debt maturity strategies. Journal of Finance, 31(1), 29–37.

Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 146–176.

Myers, S. C., & Majluf, S. (1984). Corporate financing and investmant decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221.

Nguyen, D., Diaz-Rainey, I., & Gregoriou, A. (2012). Financial development and the determinants of capital structure in Vietnam. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2014834

Phạm Tiến Minh & Nguyễn Tiến Dũng. (2015). Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn từ mô hình tĩnh đến mô hình động: Nghiên cứu trong ngành bất động sản VN. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(6), 58–74.

Terra, P. R. S. (2011). Determinants of corporate debt maturity in Latin America. European Business Review, 23(1), 45–70.

Tran Thi Thuy Linh. (2015). Investigating factors affecting capital structure of  equitized state-owned enterprises in Ho Chi Minh. Journal of Economic Development,  22(4), 92–116.

Wang, Y., Sun, Y., & Lv, Q. (2010). Empirical study on the debt maturity structure based on macroeconomic variables. International Journal of Business and Management, 5(12), 135–140. 

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh