Tra cứu bài viết 22.07.2017 19:31

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(3), Tháng 3/ 2017


Các yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường chứng khoán: Trường hợp các nước đang phát triển và Việt Nam
Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài & Nguyễn Văn Bổn
Xem: 272 | Tải về: 0
Từ khóaPhát triển thị trường chứng khoán; Các yếu tố vĩ mô; Thể chế; Ước lượng GMM hai bước
Trang05-32
Trích dẫnSử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài & Nguyễn Văn Bổn (2017), "Các yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường chứng khoán: Trường hợp các nước đang phát triển và Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(3), 05-32.
Tóm tắtThị trường chứng khoán là kênh huy động vốn dài hạn quan trọng của nền kinh tế, tuy nhiên, các yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường này vẫn chưa được xác định rõ ràng ở các nước đang phát triển. Tác giả tiến hành nghiên cứu các yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường chứng khoán ở VN và các nước đang phát triển bằng phương pháp GMM hai bước thông qua bộ dữ liệu bảng của 36 quốc gia trong giai đoạn 2003–2004. Nghiên cứu đã tìm thấy hai kết quả đáng ngạc nhiên. Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế, tín dụng nội địa, và thanh khoản thị trường chứng khoán là các yếu tố quyết định có tác động dương đến sự phát triển của thị trường chứng khoán ở các nước đang phát triển; trong khi tác động của cung tiền là âm, các yếu tố thể chế như hiệu quả chính phủ và nhà nước pháp quyền có tác động dương, ngược lại với kiểm soát tham nhũng và ổn định chính trị (có tác động âm). Thứ hai, liên quan đến phát triển thị trường chứng khoán ở VN, tác động của các yếu tố vĩ mô (như: Tăng trưởng kinh tế, đầu tư trong nước, FDI, tín dụng nội địa, cung tiền, thanh khoản thị trường chứng khoán, và lạm phát) là âm trong khi tác động của các biến thể chế (bao gồm: Kiểm soát tham nhũng, hiệu quả chính phủ, ổn định chính trị, chất lượng các quy định, nhà nước pháp quyền, tiếng nói và trách nhiệm giải trình) là dương. Điều này hàm ý thể chế được thiết lập tốt rất quan trọng trong việc đẩy mạnh nhu cầu đối với cổ phiếu và hiệu quả của thị trường chứng khoán ở VN.
Tài liệu tham khảo

Abdul Malik, I., & Amjad, S. (2013). Foreign direct investment and stock market development in Pakistan. Journal of International Trade Law and Policy, 12(3), 226–242.

Acquah-Sam, E. (2016). Determinants of capital market development in Ghana. European Scientific Journal, 12(1), 251–270.

Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. Journal of Econometrics, 18(1), 47–82.

Anwar, S., & Nguyen, L. P. (2011). Foreign direct investment and export spillovers: Evidence from Vietnam. International Business Review20(2), 177–193.

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.

Asongu, S. A. (2012). Government quality determinants of stock market performance in African countries. Journal of African Business,13(3), 183–199.

Ayaydın, H., & Baltacı, N. (2013). Corruption, banking sector, and stock market development: A panel data analysis. European Journal of Research on Education, Special Issue: Human Resource Management, 94–99.

Ben Naceur, S., Ghazouani, S., & Omran, M. (2007). The determinants of stock market development in the Middle-Eastern and North African region. Managerial Finance, 33(7), 477–489.

Batten, J., & Vo. X. V. (2014). Liquidity and return relationships in an emerging market. Emerging Markets Finance and Trade, 50(1), 127–143.

Biswas, R., & Ofori, E. (2015). Democracy and stock market development: The African experience. Overlaps of Private Sector with Public Sector around the Globe (Research in Finance, Volume 31) Emerald Group Publishing Limited, 31, 65–86.

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics,87(1), 115–143.

Blundell, R., Bond, S., & Windmeijer, F. (2001). Estimation in dynamic panel data models: Improving on the performance of the standard GMM estimator. Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, 15, 53–91.

Cherif, M., & Gazdar, K. (2010). Macroeconomic and institutional determinants of stock market development in MENA region: New results from a panel data analysis. International Journal of Banking and Finance, 7(1), 139–159.

Claessens, S., Klingebiel, D., & Schmukler, S. (2001). FDI and stock market development: Complements or substitutes? World Bank Working Paper.

Dzhumashev, R. (2014). Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development. Economic Modelling,37, 202–215.

El-Nader, H. M., & Alraimony, A. D. (2013). The macroeconomic determinants of stock market development in Jordan. International Journal of Economics and Finance, 5(6), 91–103.

Evrim-Mandaci, P., Aktan, B., Gumus, G. K., & Tvaronavičienė, M. (2013). Determinants of stock market development: Evidence from advanced and emerging markets in a long span. Business: Theory and Practice/Verslas: Teorija ir Praktika, 14(1), 51–56.

Gani, A., & Ngassam, C. (2008). Effect of institutional factors on stock market development in Asia. American Journal of Finance and Accounting, 1(2), 103–120.

Garcia, V. F., & Liu, L. (1999). Macroeconomic determinants of stock market development. Journal of Applied Economics, 2(1), 29–59.

Goldsmith, A. A. (1987). Does political stability hinder economic development? Mancur Olson's theory and the Third World. Comparative Politics, 19(4), 471–480.

Jeffus, W. (2004). FDI and stock market development in selected Latin American countries. International Finance Review, 5, 35–44.

Judson, R. A., & Owen, A. L. (1999). Estimating dynamic panel data models: A guide for macroeconomists. Economics Letters65(1), 9–15.

Ng, A., Ibrahim, M. H., & Mirakhor, A. (2016). Does trust contribute to stock market development? Economic Modelling, 52, 239–250.

Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1417–1426.

Olson, M. (2008). The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities. Yale University Press.

Pagano, M. (1993). The floatation of companies on the stock market: A coordination failure. European Economic Review, 37, 1101–25.

Phan, Đ. N., & Vo, T. H. H. (2013). Determinants of stock market development in Southeast Asian countries. Journal of Economics and Development, 14(1), 101.

Quartey, P., & Gaddah, M. (2007). Long run determinants of stock market development in Ghana. Journal of African Business, 8(2), 105–125.

Raza, A., Iqbal, N., Ahmed, Z., Ahmed, M., & Ahmed, T. (2012). The role of FDI on stock market development: The case of Pakistan. Journal of Economics and Behavioral Studies, 4(1), 26–33.

Raza, S. A., & Jawaid, S. T. (2014). Foreign capital inflows, economic growth and stock market capitalization in Asian countries: An ARDL bound testing approach. Quality and Quantity, 48(1), 375–385.

Raza, S. A., Jawaid, S. T., Afshan, S., & Karim, M. Z. A. (2015). Is stock market sensitive to foreign capital inflows and economic growth? Evidence from Pakistan. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 8(3), 142–164.

Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136.

Shahbaz, M., Rehman, I. U., & Afza, T. (2015). Macroeconomic determinants of stock market capitalization in an emerging market: Fresh evidence from cointegration with unknown structural breaks. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 9(1), 1–25.

Soto, M. (2009). System GMM estimation with a small sample. Barcelona Economics Working Paper Series No. 395.

Swaleheen, M. (2011). Economic growth with endogenous corruption: An empirical study. Public Choice, 146(1–2), 23–41.

Vo. X. V. (2015). Foreign ownership and stock return volatility: Evidence from Vietnam. Journal of Multinational Financial Management, 30, 101–109.

Vo, X. V., Nguyen, H. H., & Pham, K. D. (2016). Financial structure and economic growth: The case of Vietnam. Eurasian Business Review6(2), 141–154.

Yartey, C. A. (2008). The determinants of stock market development in emerging economies: Is South Africa different? IMF Working Paper. 2008 International Monetary Fund.

Yartey, C. A. (2010). The institutional and macroeconomic determinants of stock market development in emerging economies. Applied Financial Economics, 20(21), 1615–1625.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh