Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:18

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(4), Tháng 4/ 2017


Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp đến tăng trưởng kinh tế
Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Hồ Thị Thanh Hằng
Xem: 317 | Tải về: 0
Từ khóaKhởi nghiệp; Sự đổi mới; Tăng trưởng kinh tế.
Trang04-24
Trích dẫnPhan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Hồ Thị Thanh Hằng (2017), "Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp đến tăng trưởng kinh tế", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(4), 04-24.
Tóm tắtNghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi liệu rằng các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp có tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không? Và ngược lại, tăng trưởng kinh tế có tạo điều kiện cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn không? Với mẫu dữ liệu của 30 quốc gia trong giai đoạn 2004–2014, bằng phương pháp hồi quy FEM và GMM, nghiên cứu cho thấy tinh thần khởi nghiệp và sự đổi mới có tương quan tích cực đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời tăng trưởng kinh tế cũng có tác động phản hồi ngược lại lên sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp.
Tài liệu tham khảo

Acs, Z. J., & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small Business Economics, 28(2), 109–122.

Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlson, B. (2005a). Growth and entrepreneurship: An empirical assessment. Discussion paper on entrepreneurship, growth and public policy, No. 3205, Max Planck Institute of Economics, Jena, Germany.

Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlson, B. (2005b). The missing link: The knowledge filter and entrepreneurship in endogenous growth. Max Planck Institute of Economics. Discussion paper on entrepreneurship, growth and public policy, No. 0805. Max Planck Institute of Economics, Jena, Germany.

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323–351.

Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102, 45–61.

Arrow, K. J. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. The National Bureau of Economic Research, Vol ISBN: 0-87014-304-2, 609–626.

Audretsch, D. B, Bönte, W., & Keilbach, M. (2008). Entrepreneurship capital and its impact on knowledge diffusion and economic performance. Journal of Business Venturing23(6), 687–698. 

Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A Theory of Production. American Economic Review18(1), 139–165. Retrieved September 26, 2016, from https://assets.aeaweb.org/assets/ production/journals/aer/top20/18.1.139-165.pdf

Domar, E. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. Econometrica, 14(2), 137–147. JSTOR 1905364. doi:10.2307/1905364

Frankel, M. (1962). The production function in allocation and growth: A synthesis. The American Economic Review, 52(5), 996–1022.

Galindo, M.-Á., & Méndez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work? Journal of Business Research, 67(5), 825–829.

Griliches, Z. (1990). Patent Statistics As Economic Indicators: A survey. Journal of Economic Literature, 28(4), 1661–1707.

Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. The Economic Journal, 49(193), 14–33. JSTOR 2225181. doi: 10.2307/2225181

Hasan, I., & Tucci, C. L. (2010). The innovation – economic growth nexus: Global evidence.  Research Policy, 39(10), 1264–1276.

Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

LeBel, P. (2008). The role of creative innovation in economic growth: Some international comparisons. Journal of Asian Economic, 19(4), 334–347.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.

Malecki, E. J. (1997). Technology and economic development: The dynamics of local, regional and national competitiveness (2nd Ed.). London : Addison Wesley Longman.

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.

Prieger, J. E., Bampoky, C., Blanco, L. R., & Liu, A. (2016). Economic growth and the optimal level of entrepreneurship. World Development,82, 95–109.

Rebelo, S. T. (1991). Long-run policy analysis and long-run growth. Journal of Political Economy, 99(3), 500–521.

Reynolds, D., Creemers, B., Nesselrodt, P. S., Schaffer, E. C., Stringfield, S., & Teddlie, C. (Eds.). (1994). Advances in school effectiveness research and practice. Oxford: Pergamon Press.

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71–S102.

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development.Cambridge, MA: Havard University Press.

Schumpeter, J.A. (1947). The creative response in economic history. The Journal of EconomicHistory, 7(2), 149–59.

Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations 1 (1 ed.). London: W. Strahan.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.

Szabo, K. Z., & Herman, E. (2012). Innovative entrepreneurship for economic development in EU. Procedia Economics and Finance, 3, 268–275.

Urbano, D., & Aparicio, S. (2016). Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102, 34–44.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh