Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:18

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(4), Tháng 4/ 2017


Vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế
Võ Xuân Vinh & Võ Văn Phong
Xem: 212 | Tải về: 0
Từ khóaTăng trưởng kinh tế; Thể chế; Hội nhập tài chính quốc tế; Hội nhập thương mại quốc tế.
Trang24-43
Trích dẫnVõ Xuân Vinh & Võ Văn Phong (2017), "Vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(4), 24-43.
Tóm tắtNghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế đối với tăng trưởng kinh tế và vai trò của yếu tố thể chế đối với mối quan hệ này. Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu của 19 quốc gia mà phần lớn là thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), giai đoạn 2005–2014 với phương pháp hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy việc mở rộng hội nhập tài chính quốc tế và hội nhập thương mại quốc tế giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Ngược lại, các yếu tố về thể chế như tính pháp quyền và mức độ kiểm soát tham nhũng không tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hoàn thiện thể chế là điều kiện để có thể tận dụng được tốt hơn cơ hội tăng trưởng từ việc mở rộng hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế.
Tài liệu tham khảo

Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (1997). Was Prometheus unbound by chance? Risk, diversification, and growth. Journal of Political Economy, 105(4), 709–751.

Baldwin, R. E. (2004). Openness and growth: What's the empirical relationship?. NBER Chapters, In Challenges to globalization: Analyzing the economics, 499–526. University of Chicago Press.

Baldwin, R. E., & Seghezza, E. (1996).  Trade-induced investment-led growth. NBER Working Paper, No. 5582. doi: 10.3386/w5582

Barro, R. J. (1996a). Democracy and growth. Journal of Economic Growth, 1(1), 1–27.

Barro, R. J. (1996b). Determinants of economic growth: A cross-country empirical study. NBER Working Paper, No. 5698. doi: 10.3386/w5698

Barro, R. J. (2001). Human capital and growth. The American Economic Review, 91(2), 12–17.

Batten, J. A., & Vo, X. V. (2009). An analysis of the relationship between foreign direct investment and economic growth. Applied Economics, 41(13), 1621–1641.

Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2005). Does financial liberalization spur growth?. Journal of Financial economics,77(1), 3–55.

Bolaky, B., & Freund, C.L. (2004). Trade, regulations, and growth. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3255. Washington, D.C.: World Bank.

Boyd, J. H., & Smith, B. D. (1992). Intermediation and the equilibrium allocation of investment capital: Implications for economic development. Journal of Monetary Economics, 30(3), 409–432.

Chang, R., Kaltani, L., & Loayza, N. V. (2009). Openness can be good for growth: The role of policy complementarities. Journal of Development Economics, 90(1), 33–49.

Clemens, M. A., & Williamson, J. G. (2001). A tariff-growth paradox? Protection's impact the world around 1875–1997. NBER Working Paper, No. 8459. doi: 10.3386/w8459

Coeurdacier, N., Rey, H. & Winant, P. (2015). Financial integration and growth in a risky world. NBER Working Paper, No. 21817. doi: 10.3386/w21817

Dollar, D. (1992). Outward-oriented developing economies really do grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976–1985. Economic Development and Cultural Change, 40(3), 523–544.

Dollar, D., & Kraay, A. (2003). Institutions, trade, and growth. Journal of Monetary Economics, 50(1), 133–162.

Edison, H. J., Levine, R., Ricci, L., & Sløk, T. (2002). International financial integration and economic growth. Journal of International Money and Finance, 21(6), 749–776.

Edwards, S. (2001). Capital mobility and economic performance: Are emerging economies different?. NBER Working Paper, No. 8076. doi: 10.3386/w8076

Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth?. American Economic Review, 89(3), 379–399.

Freund, C. & Bolaky, B. (2008). Trade, regulations, and income. Journal of Development Economics, 87(2), 309–321.

Grilli, V., & Milesi-Ferretti, G. M. (1995). Economic effects and structural determinants of capital controls. Staff Papers, 42(3), 517–551.

Grossman, G. M., & Helpman, E.(1993). Innovation and growth in the global economy. Cambridge, MA: MIT press.

Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics. (4thEd.). Tata McGraw-Hill.

Harrison, A. (1996). Openness and growth: A time-series, cross-country analysis for developing countries. Journal of Development Economics, 48(2), 419–447.

Irwin, D. A. (2002). Did import substitution promote growth in the late nineteenth century?.NBER Working Paper, No. 8751. doi: 10.3386/w8751.

Klein, M. W., & Olivei, G. P. (2008). Capital account liberalization, financial depth, and economic growth. Journal of International Money and Finance, 27(6), 861–875.

Kose, M. A., Prasad, E. S., & Taylor, A. D. (2011). Thresholds in the process of international financial integration. Journal of International Money and Finance, 30(1), 147–179.

Kraay, A. (1998). In search of the macroeconomic effects of capital account liberalization. (Unpublished), Washington D.C.: World Bank.

Krugman, P. (1988). Rethinking international trade.Business Economics, 23(2), 7–12.

Levine, R. (2001). International financial liberalization and economic growth. Review of International Economics, 9(4), 688–702.

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681–712.

Musila, J. W., & Yiheyis, Z. (2015). The impact of trade openness on growth: The case of Kenya. Journal of Policy Modeling, 37(2), 342–354.

O'rourke, K. H. (2000). Tariffs and growth in the late 19th century. The Economic Journal, 110(463), 456–483.

Obstfeld, M. (1994). Risk-taking, global diversification, and growth. American Economic Review, 84(1), 1310–1329.

Oliva, M. A., & Rivera‐Batiz, L.A. (2002). Political institutions, capital flows, and developing country growth: An empirical investigation. Review of Development Economics, 6(2), 248–262.

Quinn, D. (1997). The correlates of change in international financial regulation. American Political Science Review, 91(3), 531–551.

Quinn, D. P., & Toyoda, A. M. (2008). Does capital account liberalization lead to growth?. Review of Financial Studies,21(3), 1403–1449.

Rivera-Batiz, L. A., & Romer, P. M. (1991a). Economic integration and endogenous growth. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 531–555.

Rivera-Batiz, L. A., & Romer, P. M. (1991b). International trade with endogenous technological change.  European Economic Review, 35(4), 971–1001.

Rodriguez, F., & Rodrik, D. (2001). Trade policy and economic growth: A skeptic's guide to the cross-national evidence. NBER Macroeconomics Annual 2000, Vol. 15,261–338, MIT Press.

Rodrik, D. (1998). Who needs capital-account convertibility?. In S. Fischer, R. N. Cooper, R. Dornbush, P. M. Garber, C. Massad, J. J. Polak, D. Rodrik, and S. S. Tarapore (Eds.), Should The IMF Pursue capital-Account convertibility? (pp. 55–65). Essays In International Finance, No. 207.

Romer, P. (1989). Endogenous technological change.NBER Working Paper, No. 3210. doi: 10.3386/w3210.

Sachs, J. D., Warner, A., Åslund, A. & Fischer, S. (1995). Economic reform and the process of global integration. Brookings Papers On Economic Activity, 1995(1), 1–118.

Yanikkaya, H. (2003). Trade openness and economic growth: A cross-country empirical investigation. Journal of Development Economics, 72(1), 57–89.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh