Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:18

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(4), Tháng 4/ 2017


Ảnh hưởng của di cư lao động đến cảm nhận về chất lượng sống của người cao tuổi: Nghiên cứu tại tỉnh Long An
Võ Thành Tâm & Huỳnh Ngọc Chương
Xem: 665 | Tải về: 0
Từ khóaDi cư; Chất lượng sống; Người cao tuổi; Phân tích nhân tố khám phá.
Trang89-104
Trích dẫnVõ Thành Tâm & Huỳnh Ngọc Chương (2017), "Ảnh hưởng của di cư lao động đến cảm nhận về chất lượng sống của người cao tuổi: Nghiên cứu tại tỉnh Long An", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(4), 89-104.
Tóm tắtNghiên cứu này sử dụng khung phân tích về chất lượng sống để đánh giá mức độ tác động của việc di cư đối với cảm nhận chất lượng sống của người cao tuổi ở lại trong hộ. Thông qua các phân tích định lượng kết hợp định tính trong nghiên cứu tình huống cụ thể tại tỉnh Long An, kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố di cư đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sống của người cao tuổi trong gia đình, bên cạnh đó, những nhân tố khác cũng tác động đến chất lượng sống của người cao tuổi là: Nhân tố tâm lí, quan hệ xã hội, kinh tế, và môi trường sống. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách liên quan như: (1) Nâng cao vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng; (2) Mở rộng hệ thống an sinh, chăm sóc của cộng đồng xã hội; và (3) Cải thiện phúc lợi cũng như môi trường sống để hỗ trợ cho cuộc sống của người cao tuổi ngày càng tốt hơn.
Tài liệu tham khảo

Abrams, M. (1973). Research on subjective social indicators. In M. Nissel (Ed.). Social Trends, 4, 35–50, London: HMSO.

Antman, F. M. (2010). Adult child migration and the health of elderly parents left behind in Mexico. The American Economic Review100(2), 205–208. doi:  10.1257/aer.100.2.205

Cheianu-Andrei, D., Gramma, R., Milicenco, S., Pritcan, V., Rusnac, V., & Vaculovschi, D. (2011). Specific needs of children and elderly left behind as a consequence of migration. CEP USM.Retrieved from https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/ 110_necesit_cop_virst_en.pdf?file=1&type=node&id=23934

Dương Huy Lương. (2010).Nghiên cứu chất lượng sống người cao tuổi và thử nghiệm giải pháp can thiệp ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y, Hà Nội.

Falkingham, J., Baschieri, A., Evandrou, M., & Grant, G. (2009). Left behind in transition? The well-being of older people in Tajikistan. CRA discussion paper, 0901, Centre for Research on Ageing, Southampton.

George, L. K., & Bearon, L. B. (1980). Quality of life in older persons: Meaning and measurement. New York: Human Sciences Press.

Giang Thành Long. (2010). Già hoá dân số ở VN: Thách thức cho một nước thu nhập trung bình. Tạp chí Y tế công cộng, 15, 4–10.

Global Development Research Center. (GDRC). (n.d.). Quality of Life. Retrieved from http://www.gdrc.org/uem/qol-define.html

Huong, N. T.,  Ha, L. T. H., Chi, N. T. Q., Hill, P. S., & Walton, T.  (2012). Exploring quality of life among the elderly in Hai Duong province, Vietnam: A rural-urban dialogue. Glob Health Action, 22(5), 1–12. doi: 10.3402/gha.v5i0.18874

Lê Bạch Dương, & Lê Thanh Liêm. (2011). Từ nông thôn ra thành phố: Tác động kinh tế - xã hội của di cư ở VN. Hà Nội: NXB Lao động.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review50(4), 370–396.

Mason, K. O. (1992). Family change and support of the elderly in Asia: What do we know?. Asia-Pacific population journal7(3), 13–32.

Murphy, K., O’Shea, E., Cooney, A., Shiel, A., & Hodgins, M. (2006). Improving quality of life for older people in long stay care settings in ireland. Dublin: National Council on Ageing and Older People, Report No. 93.

Netuveli, G., & Blane, D. (2008). Quality of life in older ages. British Medical Bulletin, 85(1), 113–126. doi: https://doi.org/10.1093/bmb/ldn003

Ngan, D. V. T., Pincus, J., & Sender, J. (2012). Migration, Employment And Child Welfare In Ho Chi Minh City And The Surrounding Provinces (No. 2). Fulbright Economics Teaching Program, Working Paper No.2.

Nguyễn Nam Phương. (2011). Giáo trình dân số và phát triển. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Noll, H. H. (2002). Social indicators and quality of life research: background, achievements and current trends.   Advances in Sociological Knowledge, 2, 151–181. doi: 10.1007/978-3-663-09215-5_7

Parlin, B. W. (1977). Immigrants, employers, and exclusion. Society14(6), 23–26.

Pfau, W. D., & Long, G. T. (2009). Remittances, living arrangements and the welfare of the elderly inVietnam. SSRN Electronic Journal, 19(4), 447–472. doi: 10.2139/ssrn.1416579

Qin, M., Punpuing, S., & Guest, P. (2008). Labor migration, left behind elderly living arrangements and intra-household elderly care in kanchanaburi dss, thailand. Population Association of America Annual Meeting (17–19).

Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (2009). Luật Người cao tuổi,  Số 39/2009/QH12, ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Stoehr, T. (2013). Intra-family migration decisions and elderly left behind. Kiel Working Papers, No.1858. Kiel Institute for the World Economy.

Tajvar, M., Arab, M., & Montazeri, A. (2008). Determinants of health-related quality of life in elderly in Tehran, Iran. BMC Public Health8(1), 323. doi:  10.1186/1471-2458-8-323

Tổng cục Thống kê. (2012).Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2012: Các kết quả chủ yếu.Hà Nội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Retrieved from http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=13544

Trần Hồng Văn. (2002). Tác động xã hội của di cư tự do vào Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.TP.HCM: NXB Khoa học xã hội.

UN. (2010). Di cư trong nước: Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN. Retrieved from http://www.un.org.vn/vi/publications/doc_details/173-di-cu-trong-nuc-co-hi-va-thach-thc-di-vi-s-phat-trin.html

UN. (2011). Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc tại VN. Retrieved from http://www.un.org.vn/vi/publications/doc_details/288-united-nations-viet-nam-annual-report-2011.html

UN. (2011). Current status of the social situation, wellbeing, participation in development ans rights of older persons worldwide.New York: Department of Economic and Social Affairs.

UNDP. (2013). Báo cáo phát triển con người năm 2013: Sự trỗi dậy của các nước Nam bán cầu: Tiến bộ về con người trong một thế giới đa dạng. Globalization and Economic Integration. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/content/b%C3%A1o-c%C3%A1o-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C4%83m-2013

UNFPA. (2011). Già hóa dân số và người cao tuổi ở VN: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách. Retrieved from http://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report_VIE_27.07%20%281%29.pdf

WHO. (1995). Field Trial WHOQOL-100 February 1995: The 100 Questions with response scales. Geneva: WHO MNH/PSF/95.1.D.Rev.1.

WHO. (1997). WHOQOL: Measuring quality of life. Division of mental health and prevention of substance abuse. Geneva: World Health Organization. Retrieved from http://www.who.int/iris/handle/10665/63482

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh