Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:20

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(5), Tháng 5/ 2017


Tập trung quyền sở hữu, tính độc lập của ban quản trị và hành vi chấp nhận rủi ro:Bằng chứng tại Việt Nam
Lê Đạt Chí & Trần Hoài Nam
Xem: 146 | Tải về: 0
Từ khóaChấp nhận rủi ro; Quản trị doanh nghiệp; Tập trung quyền sở hữu; Tính độc lập; Ban quản trị.
Trang04-31
Trích dẫnLê Đạt Chí & Trần Hoài Nam (2017), "Tập trung quyền sở hữu, tính độc lập của ban quản trị và hành vi chấp nhận rủi ro:Bằng chứng tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(5), 04-31.
Tóm tắtNghiên cứu nhằm mục đích xem xét tác động của sự tập trung quyền sở hữu và tính độc lập của ban quản trị lên hành vi chấp nhận rủi ro của các công ty niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu dữ liệu có tính đại diện cao trong giai đoạn 2008–2015 cũng như áp dụng các kĩ thuật ước lượng chuyên biệt nhằm xử lí các vấn đề về kinh tế lượng, nghiên cứu phát hiện mối quan hệ nghịch biến (đồng biến) giữa tập trung quyền sở hữu (tính độc lập của ban quản trị) và hành vi chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp. Kết quả xác nhận tầm quan trọng của 2 cơ chế quản trị doanh nghiệp đặc thù, gồm: Cấu trúc sở hữu và cơ cấu ban quản trị trong mối liên hệ với đặc tính rủi ro của các quyết định doanh nghiệp trong bối cảnh VN.
Tài liệu tham khảo

Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance.Review of Financial Studies,18(4), 1403–1432.

Amihud, Y., & Lev, B. (1981). Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers. The Bell Journal of Economics, 12(2), 605–617.

Baysinger, B., & Hoskisson, R. E. (1990). The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy. TheAcademy of Management Review, 15(1), 72–87.

Blundell, R., & Bondb, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.

Boubakri, N., Cosset, J.-C., & Saffar, W. (2013). The role of state and foreign owners in corporate risk-taking: Evidence from privatization. Journal of Financial Economics, 108(3), 641–658.

Deutsch, Y., Keil, T., & Laamanen, T. (2007). Decision making in acquisitions: The effect of outside directors’ compensation on acquisition patterns. Journal of Management, 33(1), 30–56.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns.Australian Journal of Management,16(1), 49–64.

Dyck, A., & Zingales, L. (2004). Private benefits of control: An international comparison.The Journal of Finance,59(2), 537–600.

Faccio, M., Marchica, M.-T., & Mura, R. (2011). Large shareholder diversification and corporate risk-taking.The Review of Financial Studies,24(11), 3601–3641.

Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, 193–209.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control.The Journal of Law and Economics,26(2), 301–325.

Flannery, M. J., & Hankins, K. W. (2013). Estimating dynamic panel models in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 19, 1–19.

Glejser, H. (1969). A new test for heteroskedasticity. Journal of the American Statistical Association, 64(325), 316–23.

Haider, J., & Fang, H. X. (2016). Board size, ownership concentration and future firm risk. Chinese Management Studies,10(4), 692–709.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

John, K., Litov, L., & Yeung, B. (2008). Corporate governance and risk-taking. The Journal of Finance, 63(4), 1679–1728.

Koerniadi, H., Krishnamurti, C., & Tourani-Rad, A. (2014). Corporate governance and risk-taking in New Zealand. Australian Journal of Management, 39(2), 227–245.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics,58(1–2), 3–27.

Mishra, D. R. (2011). Multiple large shareholders and corporate risk taking: Evidence from East Asia. Corporate Governance: An International Review, 19(6), 507–528.

Mizruchi, M. S. (1996). What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates.Annual Review of Sociology,22, 271–298.

Nguyen, P. (2011). Corporate governance and risk-taking: Evidence from Japanese firms. Pacific-Basin Finance Journal, 19(3), 278–297.

Nguyen, P. (2012). The impact of foreign investors on the risk-taking of Japanese firms.Journal of the Japanese and International Economies,26(2), 233–248.

Paligorova, T. (2010).Corporate risk taking and ownership structure. Staff Working Paper 2010-3. Ottawa: Bank of Canada.

Pfeffer, J., & Salancik, G. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. New York: Harper and Row.

Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight.Journal of Financial Economics,20, 237–265.

Schoorman, F. D., Bazerman, M. H., & Atkin, R. S. (1981). Interlocking directorates: A strategy for reducing environmental uncertainty.The Academy of Management Review,6(2), 243–251.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance.The Journal of Finance,52(2), 737–783.

Stulz, R. M. (2005). The limits of financial globalization. The Journal of Finance, 60(4), 1595–1638.

Wintoki, M. B., Linck, J. S., & Netter, J. M. (2012). Endogeneity and the dynamics of internal corporate governance. Journal of Financial Economics, 105(3), 581–606.

Wright, P., Ferris, S. P., Sarin, A., & Awasthi, V. (1996). Impact of corporate insider, blockholder, and institutional equity ownership on firm risk taking. The Academy of Management Journal, 39(2), 441–463.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh