Tra cứu bài viết 23.01.2018 18:36

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(6), Tháng 6/ 2017


Tác động của văn hóa tổ chức, sự nhận dạng tổ chức đến ý định ở lại và vai trò trunggian của cam kết tình cảm
Trần Thị Ái Cẩm
Xem: 336 | Tải về: 0
Từ khóaVăn hóa tổ chức; Ý định ở lại; Cam kết tình cảm; Việt Nam.
Trang63-83
Trích dẫnTrần Thị Ái Cẩm (2017), "Tác động của văn hóa tổ chức, sự nhận dạng tổ chức đến ý định ở lại và vai trò trunggian của cam kết tình cảm", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(6), 63-83.
Tóm tắtNghiên cứu nhằm mục tiêu kiểm tra tác động của văn hóa tổ chức, sự nhận dạng tổ chức đến ý định ở lại của nhân viên và vai trò trung gian của cam kết tình cảm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu thu được từ 734 nhân viên làm việc trong 30 công ty công nghệ thông tin ở VN. Kết quả cho thấy văn hóa tập thể, văn hóa sáng tạo, văn hóa phân cấp, nhận dạng nhóm và nhận dạng tổ chức là những tiền đề quan trọng ảnh hưởng đến cam kết tình cảm và ý định ở lại của nhân viên. Cam kết tình cảm đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức, nhận dạng của tổ chức và ý định ở lại. Đóng góp về mặt lí thuyết và thực tiễn được đưa ra dựa vào kết quả của nghiên cứu và các đề xuất cho nghiên cứu trong tương lai.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh