Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:20

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(8), Tháng 8/ 2017


Mức độ ảnh hưởng của giá trị hợp lí đến sự hòa hợp về phương dệin đo lường giữa chuẩnmực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
Lê Vũ Ngọc Thanh & Hoàng Trọng Hiệp
Xem: 112 | Tải về: 0
Từ khóaHoà hợp kế toán; Hội tụ kế toán; Chuẩn mực kế toán; Giá trị hợp lí.
Trang26-58
Trích dẫnLê Vũ Ngọc Thanh & Hoàng Trọng Hiệp (2017), "Mức độ ảnh hưởng của giá trị hợp lí đến sự hòa hợp về phương dệin đo lường giữa chuẩnmực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(8), 26-58.
Tóm tắtNghiên cứu đo lường mức độ hòa hợp giữa các quy định của kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về phương diện đo lường và xác định mức độ ảnh hưởng của giá trị hợp lí đến chỉ số hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với các quy định về đo lường của kế toán Việt Nam (chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn) trước và sau khi điều chỉnh ảnh hưởng của giá trị hợp lí. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam là 54%, giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và thông tư là 57%; và giá trị hợp lí là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự hòa hợp này, với mức độ ảnh hưởng lên đến 34%. Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng về mức độ tương đồng, cũng như làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến sự không tương đồng giữa các quy định về đo lường của kế toán của Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; đồng thời, nghiên cứu cũng đóng góp thêm phương pháp để đo lường các nguyên nhân tác động đến mức độ hòa hợp này.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh