Tra cứu bài viết 20.01.2018 19:48

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(9), Tháng 9/ 2017


Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kĩ thuật hồi quyFama - MacBeth: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Trang & Bùi Kim Phương
Xem: 206 | Tải về: 0
Từ khóaChính sách cổ tức; Kĩ thuật Fama - MacBeth; Khả năng sinh lợi; Mức độ nắm giữ tiền; Tính thanh khoản.
Trang04-24
Trích dẫnNguyễn Thị Ngọc Trang & Bùi Kim Phương (2017), "Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kĩ thuật hồi quyFama - MacBeth: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(9), 04-24.
Tóm tắtNghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty phi tài chính niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008–2015 bằng kĩ thuật hồi quy Fama - MacBeth. Cụ thể, nghiên cứu sẽ phân tích tác động của quy mô công ty, khả năng sinh lợi, cơ hội tăng trưởng, rủi ro, vòng đời công ty, tính thanh khoản của cổ phiếu, đòn bẩy tài chính và mức độ nắm giữ tiền lên quyết định chi trả cổ tức của công ty. Kết quả chỉ ra khả năng sinh lợi, mức độ nắm giữ tiền, tính thanh khoản của cổ phiếu và vòng đời công ty đóng vai trò quan trọng trong chính sách chi trả cổ tức. Ngoài ra, cơ hội tăng trưởng và đòn bẩy tài chính cũng có tác động đến quyết định chi trả cổ tức. Trong khi đó, 2 yếu tố còn lại là quy mô công ty và rủi ro không có ảnh hưởng gì đến quyết định này.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh