Tra cứu bài viết 22.11.2017 17:48

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 246 Tháng 4/ 2011
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU
NGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM
Xem: 1512 | Tải về: 0
Từ khóađầu tư, tài chính, hành vi
Trang
Trích dẫnNGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM (2011), "ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU ", Tạp chí Phát triển Kinh tế (246), .
Tóm tắtCông trình nghiên cứu này phác thảo một vài ý tưởng về xây dựng danh mục đầu tư có tính đến yếu tố “không cân xứng” trong khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư. Đây là một vấn đề được ủng hộ bởi lý thuyết tài chính hành vi. Đồng thời, bài nghiên cứu sử dụng thêm “mô hình lựa chọn” đối với những danh mục đầu tư khác nhau để xây dựng nên các thí nghiệm, nhằm khám phá ra mức chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Ngoài ra, công trình cũng xem xét đến vấn đề “bảo hiểm” khi tối ưu hóa giá trị danh mục đầu tư, nếu nó làm cực đại hóa hữu dụng của nhà đầu tư. Đề rồi từ đó, đưa ra kết luận rằng, khi chi phí bảo hiểm đóng vai trò như một gánh nặng trên sự sinh lợi, thì giá trị của bảo hiểm sẽ cho phép nhà đầu tư đương đầu với một mức rủi ro lớn hơn. Vì vậy xét trên khía cạnh tổng thể thì bảo hiểm chắc chắn phải bù trừ được cho những rủi ro sụt giá gây ra. Và ở khía cạnh cá nhân thì hàm giá trị sẽ cung cấp một mức hữu dụng tốt hơn cho nhà đầu tư.Cuối cùng bài nghiên cứu đề cập đến tiến trình “phân chia rủi ro” để quản lý rủi ro trong một danh mục đầu tư có nhiều loại tài sản khác nhau.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh