Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:11

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 220 Tháng 2/ 2009
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN & NÔNG DÂN VIỆT NAM

 
HỆ THỐNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
LÊ DANH VĨNH

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN LUÂN & NGUYỄN VĂN TRÌNH

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ TRONG THỰC TIỄN
NGUYỄN HỒNG THẮNG

KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
NGUYỄN VĂN TẠO

ĐẦU XUÂN BÀN CHUYỆN TAM NÔNG
NGUYỄN SINH CÚC

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HIỆN NAY
VŨ TRỌNG KHẢI

NGHÈO VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ĐINH PHI HỔ & CHIV VANNDY

CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA CÁC NƯỚC ASEAN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI ĐỘNG THÁI NGOẠI THƯƠNG CỦA SINGAPORE - MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CHO VIỆT NAM
NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN & VÕ ĐẮC KHÔI

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG Á VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
NGUYỄN HỮU HUY NHỰT

XÁC LẬP CÁC QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÕ VĂN NHỊ & NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LỚN
PHẠM QUỐC VIỆT

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh