Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:10

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 222 Tháng 4/ 2009
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 
Điều hành chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế
NGUYỄN ĐẮC HƯNG

Phân loại nợ & trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
TRẦN HUY HOÀNG & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN

Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các khoản mục của cán cân thanh toán
HẠ THỊ THIỀU DAO

Ứng dụng xếp hạng tín nhiệm nội bộ theo yêu cầu Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng TM VN
TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các chi nhánh Agribank tại TP.HCM
THÂN THỊ THU THỦY

Thuyết “Phản hồi” và những hàm ý cho thị trường tài chính Việt Nam
LÊ ĐẠT CHÍ

Hoạt động của khu vực kinh tế phi chính thức và môi trường kinh doanh tại Việt Nam
HỒ ĐỨC HÙNG

Giải pháp nhượng quyền thương mại tại Việt Nam
NGUYỄN ĐÔNG PHONG

Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính nhằm tăng khả năng cạnh tranh thời kỳ hội nhập tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn
HỒ TIẾN DŨNG

Ứng dụng lý thuyết trò chơi giải quyết bài toán lúa gạo cho nông dân
NGUYỄN MINH CHÂU & CAO MINH TOÀN

Để sinh viên có thể tự học tốt môn tiếng Anh
DƯƠNG THỊ THÚY UYÊN

Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật cho khu kinh tế Dung Quất: Thực trạng và giải pháp
NGUYỄN HỒNG TÂY

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh