Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:18

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 226 Tháng 8/ 2009
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ Ở VIỆT NAM

 
HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
HUỲNH LỢI

Khủng hoảng tài chính, thất bại của chính phủ: Cần bổ sung khung lý thuyết mới để điều chỉnh
SỬ ĐÌNH THÀNH & BÙI THỊ MAI HOÀI

CORE BANKING – GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ VÀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TRẦN HUY HOÀNG

Đánh giá tác động của suy thoái kinh tế thế giới hậu khủng hoảng đến VN và đưa ra một số đề xuất về chính sách kích cầu
NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO

Tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam và một số khuyến nghị
LÊ QUỐC HỘI, NGUYỄN NGỌC SƠN TRẦN THỊ THANH TÚ, NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

QUẢN TRỊ RỦI RO – VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO VÀ DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
NGUYỄN VĂN DŨNG

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VỀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGÒAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH - PHÙNG THỊ CẨM TÚ

MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCH VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT CÁC TUYẾN NỘI THÀNH TP.HCM
NGUYỄN QUANG THU

VẬN DỤNG MÔ HÌNH REA ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN CHO QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
BÙI QUANG HÙNG

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh