Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:05

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 228 Tháng 10/ 2009
HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ

 
VN cần tiếp tục ban hành các chuẩn mực kế toán
NGUYỄN VIỆT

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN –XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
VŨ HỮU ĐỨC

VAI TRÒ CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
MAI THỊ HOÀNG MINH

Một số vấn đề về Chuẩn mực kế toán 03 - Tài sản cố định trong mối liên hệ đến bảo vệ môi trường và khôi phục môi trường sau hoạt động
NGUYỄN NGỌC DUNG

VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
LÊ DANH VĨNH

Phát triển trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh
SỬ ĐÌNH THÀNH & TS BÙI THỊ MAI HOÀI

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
NGUYỄN TIẾN DŨNG

CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI VỚI VẤN ĐỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY
PHẠM QUỐC TRUNG  

Khảo sát tính bền vững của nợ nước ngoài và ý nghĩa đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế ở VN
NGUYỄN HOÀNG BẢO & ĐOÀN KIM THÀNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GÓI KÍCH CẦU CỦA CHÍNH PHỦ
NGUYỄN PHẠM THIÊN THANH, TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG, LÊ VĂN LÂM, NGUYỄN NGỌC HÂN & CAO NGỌC THỦY

THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh