Tra cứu bài viết 23.01.2018 18:16

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 233 Tháng 3/ 2010
TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

 
Tái cấu trúc kinh tế: Định hướng và giải pháp thực hiện
ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

Chuyển dịch cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế VN
BÙI QUANG BÌNH

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN
NGUYỄN ĐÔNG PHONG

Tái cấu trúc nền kinh tế nhìn từ góc độ lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter
NGUYỄN XUÂN HIỆP

Tác động các cam kết của VN gia nhập WTO đến môi trường đầu tư thu hút vốn FDI vào TP.HCM
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH & HÀ THỊ NGỌC OANH

Bàn về giải pháp giảm nhập siêu ở VN hiện nay
VÕ THANH THU

Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
TRẦN KIM DUNG, ĐOÀN THANH HẢI, LÊ THỊ LOAN, BÙI THỊ THANH, PHAN QUỐC TẤN & HUỲNH VĂN TÂM

Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
NGUYỄN THANH PHONG

VAS và IAS dưới góc nhìn của nhà đầu tư
VÕ THỊ QUÝ & NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán VN
PHẠM VĂN DƯỢC

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh