Tra cứu bài viết 23.01.2018 18:13

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 234 Tháng 4/ 2010
PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG VÀ CHIẾN LƯỢC GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

 
Điều chỉnh không gian tài khóa để phát triển bền vững ở VN
SỬ ĐÌNH THÀNH & BÙI THỊ MAI HOÀI

Các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến xác suất gây ra khủng hoảng tiền tệ tại các nền kinh tế mới nổi: Nghiên cứu thực nghiệm bằng Mô hình cảnh báo sớm và những gợi ý chính sách ổn định vĩ mô cho VN
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & TRƯƠNG HỒNG TUẤN

Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở VN
LÊ QUỐC HỘI

Môi trường đầu tư thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP.HCM - Thực trạng và giải pháp
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, SỬ ĐÌNH THÀNH & HÀ THỊ NGỌC OANH

Mô hình định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân
ĐINH PHI HỔ & CHIV VANN DY

Thị trường cá da trơn ĐBSCL, phân tích hành vi người tiêu dùng cá da trơn nội địa
ĐỖ VĂN XÊ & CHÂU THANH BẢO

Đô thị hóa và thất nghiệp ở vùng ven Thành phố Cần Thơ
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT & HUỲNH HỮU THỌ

Từ những nghi vấn về chính sách kinh tế dạng "Đồng thuận Washington" - Bàn về chiến lược cải cách kế toán VN
NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.HCM
NGUYỄN ANH PHONG & NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh