Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:22

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 235 Tháng 5/ 2010
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 
Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp dệt - may VN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
NGUYỄN VIẾT LÂM

Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ở VN
PHẠM VĂN DƯỢC

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại VN
LÊ TẤN PHƯỚC

Kế toán tái cấu trúc cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp
PHẠM THỊ THU THỦY

Thông tin kế toán về kết quả, hiệu quả theo chuỗi giá trị và những ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp VN trong xu hướng hội nhập, phát triển
HUỲNH LỢI

Nhìn từ góc độ Nhà nước: Doanh nhân Đồng Nai trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế
PHẠM VĂN SÁNG

Tác động của khủng hoảng tài chính đến kinh tế VN năm 2009 và những đề xuất giải pháp về chính sách tiền tệ năm 2010
TRẦN HOÀNG NGÂN & NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với phát triển thương mại điện tử tại VN
HÀ THỊ NGỌC OANH

Mức độ hài lòng của khách hàng khi mua sắm ở các siêu thị điện máy tại TP.HCM
ĐÀM TRÍ CƯỜNG

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh