Tra cứu bài viết 16.01.2018 23:38

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 237 Tháng 7/ 2010
PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển các khu công nghiệp - Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre
ĐINH PHI HỔ & VÕ THANH SƠN

Những giải pháp cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp VN
VÕ THANH THU

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc của lao động tại các khu công nghiệp ở Tiền Giang
NGUYỄN QUỐC NGHI

Kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng công cụ thuế: Lý thuyết và thực tiễn
SỬ ĐÌNH THÀNH

Các yếu tố quyết định lòng trung thành của nhân viên Marketing
NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Di dân và phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng
BÙI QUANG BÌNH

Liệu pháp "Bàn tay nhà nước" trong khủng hoảng kinh tế thế giới và nhận định lại vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu hóa
PHẠM THỊ TÚY

Tác động của khủng hoảng kinh tế đến sự hài lòng và xu hướng chuyển đổi việc làm của lao động
HUỲNH TRƯỜNG HUY

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng ở thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ thông tin di động
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC & SỬ QUANG THÁI

Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến vị trí một căn nhà tới giá căn nhà đó tại TP.HCM
NGUYỄN MINH TUẤN

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh