Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:05

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 242 Tháng 12/ 2010
KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

 
Khả năng của chính sách tiền tệ trong việc khắc phục lạm phát cao dài hạn: Phân tích dựa trên luật Taylor cho tình huống VN
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & NGUYỄN HOÀI BẢO

Vấn đề cơ cấu và không gian của lạm phát ở VN
NGÔ QUANG THÀNH

Ảnh hưởng của lạm phát lên hiệu quả của thước đo EVA
TRỊNH QUANG THIỀU

Cổ phần hóa các tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước: Thực trạng và một số kiến nghị
ĐOÀN NGỌC PHÚC

Một số giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế và dỡ bỏ rào cản nhằm phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
NGUYỄN HỒNG TÂY

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản VN
TRẦN THẾ HOÀNG

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tài chính . Trường hợp hộ gia đình VN
PHAN ĐÌNH NGUYÊN

Phương pháp ghi kép vào tài khoản – Cơ sở hình thành và nguyên tắc ghi kép
NGUYỄN HỮU CƯỜNG

Phân tích thực trạng nguồn và sử dụng nguồn tài chính y tế thực hiện ở TP.HCM
HOÀNG THỊ THU HỒNG, NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ & HOÀNG THỊ THU HÀ

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang
TÔ THIỆN HIỀN

Đồng nhân dân tệ tăng giá tác động tới VN như thế nào?
NGUYỄN NHÂM

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh