Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:17

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 249 Tháng 7/ 2011
Kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam

 
Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngành trồng trọt VN: Mô hình trường phái Ricardion
NGUYỄN HỮU DŨNG & NGUYỄN CHÂU THOẠI

Vấn đề môi trường tại các khu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ: Thực trạng và khuyến nghị
NGUYỄN QUỐC NGHI

Khu công nghiệp sinh thái - Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho VN
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH

Đầu tư nhân lực và phát triển công nghiệp địa phương ở VN
VŨ BĂNG TÂM & ERIC IKSOON IM

Sự thay đổi về thu nhập của người dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng và gợi ý chính sách
ĐINH PHI HỔ & HUỲNH SƠN VŨ

Thuế bất động sản ở một số nước và VN: Những gợi ý đổi mới thuế bất động sản tại VN trong thời gian tới
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH & NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN
VÕ VĂN NHỊ & NGUYỄN NGỌC DUNG

Đôla hóa ở VN: Thực trạng và giải pháp
NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh