Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:26

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 251 Tháng 9/ 2011
Thị trường tài chính và thị trường bất động sản VN

 
Kiểm định mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC & TRẦN THỊ HẠNH PHÚC

Vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế vào công tác lập báo cáo tài chính ở các công ty cổ phần VN chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế
HÀ XUÂN THẠCH & NGUYỄN NGỌC HIỆP

Thực tiễn quản lý nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán - Bài học cho VN
BÙI THANH

Hợp tác công tư phát triển thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM
NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

Ảnh hưởng vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triễn dự án bất động sản
HUỲNH THANH ĐIỀN

Đầu tư công chèn lấn hay thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân ở VN
SỬ ĐÌNH THÀNH

Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở VN
BÙI QUANG BÌNH

Tác động của thể chế đến hành vi hợp tác của người dân về kiểm soát môi trường: Thực nghiệm về việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & TRƯƠNG CÔNG THANH NGHỊ

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh