Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:27

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 257 Tháng 3/ 2012
Phát triển du lịch

 
THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ
NGUYỄN QUYẾT THẮNG & NGUYỄN VĂN HOÁ

ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
HUỲNH TRƯỜNG HUY, NGUYỄN PHÚ SON, NGÔ MỸ TRÂN & VÕ HỒNG PHƯỢNG

NGƯỠNG NỢ CÔNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở VIỆT NAM
SỬ ĐÌNH THÀNH

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH VAY VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
ĐẶNG THANH SƠN

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI
PHAN THỊ LIÊN

KHẢ NĂNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN HOÁ & TRẦN ĐÌNH LÝ

ẢNH HƯỞNG TỪ NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH CỦA CỬA HÀNG MẠNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRÊN MẠNG
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM THEO CÁCH TIẾP CẬN MARKETING
NGUYỄN QUỐC NGHI & NGUYỄN HỮU THUẬN

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh