Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:35

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 260 Tháng 6/ 2012
Phát triển nguồn nhân lực

 
Phát triển đội ngũ nữ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
HOÀNG VĂN HOA

Nguồn nhân lực của VN hiện nay - Những thách thức đối với nền kinh tế và giải pháp phát triển
PHẠM THỊ LÝ & NGUYỄN THANH TRỌNG

Đo lường mức độ thoả mãn với tiền lương
TRẦN KIM DUNG & NGUYỄN DƯƠNG TƯỜNG VY

Đo lường các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart ở TP.HCM
PHẠM XUÂN LAN & HUỲNH MINH TÂM

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
VÕ THỊ THÚY ANH & BÙI PHAN NHÃ KHANH

Chính sách kế toán trong doanh nghiệp
TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN

Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ - Trường hợp Đại học Kinh tế TP.HCM
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO & NGUYỄN KIM THẢO

Ảnh hưởng của giá trị dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng. So sánh hai ngành dịch vụ lưu trú: Khách sạn và căn hộ dịch vụ
PHẠM NGỌC THÚY & PHẠM THỊ THỤC ĐOAN

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh