Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:51

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 262 Tháng 8/ 2012
Phát triển nông nghiệp và nông thôn VN

 
Chương trình nông thôn mới ở VN - Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị
ĐỖ KIM CHUNG & KIM THỊ DUNG

Thu nhập và giải pháp nâng cao thu nhập của nông hộ tham gia hoạt động làng nghề ở tỉnh Bạc Liêu
MAI VĂN NAM

Đánh giá hiệu quả sản xuất dừa ở nông hộ tỉnh Bến Tre
TRẦN TIẾN KHAI LÊ VĂN GIA NHỎ & NGUYỄN VĂN AN

Những vấn đề cần bổ sung sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU & NGUYỄN THỊ KIM TUYỂN

Đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc của viên chức trong các trường đại học
TRẦN KIM DUNG & TRẦN THỊ THANH TÂM

Nghiên cứu tác động của giới tính người tiêu dùng VN đến hành vi mua hàng thời trang
NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với Nha Trang
HỒ HUY TỰU & TRẦN THỊ ÁI CẨM

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh