Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:23

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 264 Tháng 10/ 2012
Phát triển kế toán tại VN

 
Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
PHẠM ĐỨC HIẾU

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản tr? chiến lược trong các doanh nghiệp VN
ĐOÀN NGỌC PHI ANH

Chi phí, lợi ích đầu tư cho giáo dục ðại học VN và lộ tr?nh cải cách học phí theo nhóm ngành
PHÙNG XUÂN NHẠ & PHẠM XUÂN HOAN

Quá lạc quan và quá tự tin ảnh hưởng như thế nào lên hoạt động giao d?ch của các nhà đầu tư cá nhân VN
TRẦN THỊ HẢI LÝ & PHẠM LÊ ANH TUẤN

Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán VN
NGUYỄN ANH PHONG

Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của phụ nữ nghèo: Nghiên cứu tại Ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH & TÔ LÝ DIỄM TRÚC

Tác động của nhập cư đến thị trường lao động ở VN
HUỲNH TRƯỜNG HUY

Sự gắn bó của nhân viên đối với công ty du lịch Khánh Hòa
HỒ HUY TỰU & PHẠM HỒNG LIÊM

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh