Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:15

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 274 Tháng 8/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

 
Tác động của một số chính sách lên xuất khẩu từ VN tới đối tác chính trong APEC: Mô hình lực hấp dẫn
ERIC IKSOON & TAM BANG VU

Bằng chứng thực nghiệm của truyền dẫn lãi suất bất cân xứng ở VN
NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO & NGUYỄN HỮU HUY NHỰT

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển giao tri thức trong quá trình triển khai hệ thống ERP tại VN
THÁI KIM PHỤNG & TRẦN THANH TĨNH

Sự hài lòng của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh đối với chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền
HÀ NAM KHÁNH GIAO & LÊ QUỐC DŨNG

Các nhân tố tác động đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp tại thành phố Nha Trang
HỒ HUY TỰU & NGUYỄN HỮU KHÔI

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh