Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:14

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 275 Tháng 9/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

 
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
VÕ HỒNG ĐỨC & PHAN BÙI GIA THỦY

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến tỉ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết trên HSX
VÕ THỊ THÚY ANH & NGUYỄN THANH HẢI

Các nguồn tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên
NGUYỄN QUANG HIỆP

Phân tích giá trị gia tăng từng khâu trong chuỗi giá trị cá tra nuôi tại tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN KIM PHƯỚC

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm táo xanh tỉnh Ninh Thuận
NGUYỄN PHÚ SON & LÊ VĂN GIA NHỎ

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh