Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:49

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 279 Tháng 1/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

 
Tình hình sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam
NGUYỄN THỊ CÀNH & TRẦN HÙNG SƠN

Tác động của thiên tai đối với thu nhập, đầu tư nhà ở và hoạt động nội thương ở Việt Nam giai đoạn 2002-2011
VŨ BĂNG TÂM & ERIC IKSOON IM

Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn VN
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & TRẦN QUANG BẢO

Xây dựng chỉ số giá cổ phiếu mới tại thị trường chứng khoán Việt Nam
NGUYỄN HỮU HUÂN

Chính sách tạm trữ lúa gạo của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế: Những vấn đề đặt ra
VŨ VĂN HÙNG

Một số yếu tố tác động đến quyết định chọn mua căn hộ chung cư cao cấp của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN QUANG THU

Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC
LÊ TẤN BỬU & LÊ ĐĂNG LĂNG

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh