Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:50

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 281 Tháng 3/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

 
Tác động đòn bẩy, nợ đáo hạn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp VN
Trần Thị Thùy Linh & Tạ Thị Thúy

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách điều tiết thị trường bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện đối với thị trường vàng VN
Hồ Viết Tiến & Đào Trần Phương Linh

Đánh giá tác động giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại VN
Phạm Thị Hoàng Anh & Lê Hà Thu

Mô hình cấu trúc cho sự chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở VN
Nguyễn Duy Thanh & Cao Hào Thi

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kĩ thuật trong mô hình nuôi xen canh cá bống bớp và tôm sú của các hộ gia đình tại tỉnh Nam Định
Nguyễn Văn Quang & Nguyễn Khắc Minh

Mô hình quyết định chi tiêu của du khách nội địa đến Nha Trang - Khánh Hòa
Nguyễn Thị Hồng Đào

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh