Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:07

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 282 Tháng 4/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

 
Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống
Đinh Phi Hổ

Thâm hụt tài khóa, tiết kiệm quốc gia và tăng trưởng kinh tế dài hạn: Minh chứng ở các nước châu Á
Sử Đình Thành

Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
Nguyễn Minh Hà & Nguyễn Văn Hiền

Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh: Nghiên cứu điển hình Đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Trọng Hoài & Lê Hoàng Long

Thương mại bán lẻ VN: Tiềm năng và hạn chế
Bùi Thanh Tráng

Các yếu tố tác động đến sự lỗi thời trong kĩ năng làm việc của nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Minh Lý

Ảnh hưởng của thái độ đối với rủi ro đến quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Lê Khương Ninh & Huỳnh Hữu Thọ

Vai trò của văn hóa tổ chức đối với quản lí tri thức và lợi thế cạnh tranh củadoanh nghiệp VN
Trần Hà Minh Quân

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh