Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:27

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 283 Tháng 5/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

 
Vai trò của vốn con người với tăng trưởng kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Hạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Đăng Khoa

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam
Sử Đình Thành & Nguyễn Minh Tiến

Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất ngân hàng tại Việt Nam trước và sau khủng hoảng
Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh & Nguyễn Phúc Cảnh

Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng
Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Minh Huy

Đo lường chất lượng dịch vụ truyền hình và chỉ số hài lòng đối với Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Lê Văn Huy & Trần Thị Việt Hà

Khái niệm đạo đức kinh doanh cá nhân: Nghiên cứu về người trưởng thành Việt Nam
Trần Hà Minh Quân

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh