Tra cứu bài viết 20.01.2018 19:43

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 0(0), Tháng 6/ 2014


 
Mối quan hệ giữa thị trường trái phiếu chính phủ với tăng trưởng kinh tế vàkiểm soát lạm phát tại Việt Nam
Trần Hoàng Ngân, Thân Thị Thu Thủy, Lê Văn Lâm & Nguyễn Hữu Huân

Cơ cấu sở hữu và giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Võ Xuân Vinh

Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp
Hay Sinh & Nguyễn Kim Đức

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin cậy của khách hàng trong thương mại điện tử ở Việt Nam
Trần Hà Minh Quân & Trần Huy Anh Đức

Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Thị Ngọc Huyền, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Viết Bằng

Giá trị thương hiệu: Mối quan hệ giữa các thành phần
Nguyễn Thanh Trung

Nâng cao thu nhập cho hộ gia đình ở các xã biên giới tỉnh Tây Ninh
Đinh Phi Hổ & Trương Châu

Xác định các chỉ báo đo lường nghèo đa chiều cho hộ gia đình nông thôn VN
Trần Tiến Khai & Nguyễn Ngọc Danh

Ước lượng hàm hồi quy tiền lương ở Việt Nam giai đoạn 2002 - 2010 bằng thủ tục Heckman hai bước
Trần Thị Tuấn Anh

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh