Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:57

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Số 289 Tháng 11/ 2014


 
Bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế vì người nghèo tại VN
Nguyễn Hoàng Bảo

Chính sách an sinh xã hội với phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020
Mai Ngọc Cường

Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng
Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa

Nợ xấu và hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại VN
Nguyễn Thị Hồng Vinh

Các yếu tố tác động đến động cơ quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệpVN
Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Các nhân tố tác động đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động tronglĩnh vực công ở VN
Trần Thị Giang Tân & Đặng Anh Tuấn

Xây dựng bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Phan Thị Xuân Hương & Trần Đình Khôi Nguyên

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh