Tra cứu bài viết 16.01.2018 23:37

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 26(3), Tháng 3/ 2015


 
Cải cách hệ thống thuế Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế đến năm 2020
Sử Đình Thành, Bùi Thanh Trung & Trần Trung Kiên

Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam
Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Trần Nguyễn Huy Nhân

Ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Diệp & Nguyễn Minh Kiều

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệpvừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Minh Lý

Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Quỳnh Hoa & Nguyễn Hồng Dương

Đo lường mối quan hệ giữa các yếu tố động viên và sự hài lòng của khách hàng đốivới nhân viên giao dịch: Trường hợp Công ty Viễn thông tỉnh Tiền Giang
Phạm Xuân Lan & Mai Văn Vàng

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh