Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:27

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 26(4), Tháng 4/ 2015


 
Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015–2020
Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền

Chi tiêu công, vốn con người và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển
Sử Đình Thành & Đoàn Vũ Nguyên

Tác động của tích luỹ dự trữ ngoại hối đến lạm phát: Tiếp cận bằng mô hình VAR
Phạm Thị Tuyết Trinh

Tác động của khối lượng giao dịch lên sự biến động thị trường cổ phiếu Việt Nam:Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Diệp Gia Luật

Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Ngọc Toàn & Hoàng Thị Thu Hoài

Tác động kiều hối đến phát triển tài chính tại Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Anh

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh